16

år av fokus på digital handel och masterdata

45

medarbetare

100

+ nöjda kunder med långsiktiga samarbeten

Om oss

Fiwe bidrar till att skapa en bättre kundupplevelse för köpare och säljare i den digitala världen. Vi är stolta över att bygga långsiktiga partnerrelationer som kan hjälpa våra kunder före, under och efter ett projekt.

Vi hjälper ledande företag i Norden att utveckla framtidens digitala handelslösningar för att uppnå smartare handel och marknadsföring. 

Vårt erbjudande OmniCommerce by Fiwe består av tjänster och lösningar som minskar gapet mellan er och era kunder, förbättrar kundupplevelsen och får era digitala affärer att växa.  

Ofta, men inte alltid och inte uteslutande, utgår vårt erbjudande från noga utvalda plattformar som är marknadsledande, skalbara, flexibla och användarvänliga som t ex Contentserv, HCL Commerce, Informatica och SAP. 

Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och våra medarbetare har stor erfarenhet och kompetens inom områden som e-handel, PIM, digital marknadsföring, masterdata, kundanalys och omnikanalshandel.

Vision

”Creating the best customer experience by bridging the gap between Sellers and Buyers “

Mission

”We create great customer value by delivering excellent competence and digital commerce solutions to leading Nordic companies within manufacturing, wholesale and retail”

Excellence, Commitment & Spirit

Vi eftersträvar en kultur som attraherar de bästa medarbetarna och som skapar ett samarbetsinriktat och kreativt arbetsklimat där vi med utgångspunkt från kundens behov levererar framgångsrika projekt och lösningar som skapar ett bestående värde för våra kunder.

Våra tre kärnvärden är byggstenarna som formar kulturen är Excellence, Commitment och Spirit.

Excellence

Våra kunder skall uppleva att deras idéer och lösningar är i goda händer hos Fiwe. Kunden skall känna sig trygg i att de har anlitat experter som bidrar till att skapa ett bestående affärsvärde och alltid delar med sig av kunskap och råd.

Vi på Fiwe är stolta över vår kompetens och våra erfarenheter. Detta ger oss mod att våga utmana kunden till att ta rätt beslut. I vår strävan efter att vara framstående vet vi att vi förväntas leverera kvalitativa lösningar och projekt – på tid och enligt budget.

Vi tar aldrig ett samarbete för givet och ser varje kundrelation som ett långsiktigt förtroende.

Commitment

På Fiwe har vi respekt för varandra och de vi samarbetar med. På Fiwe ser vi till att använda alla medarbetares kunskap och erfarenhet. Hos oss finns det utrymme för både styrkor och svagheter. Medarbetarna på Fiwe växer i och med att de får utrymme till eget ansvar. Vi är nyfikna och utmanas att utvecklas när vi fördjupar oss eller lär oss nya saker. På Fiwe brinner vi inte bara för det vi själva gör, utan också vad våra kunder gör. Därför drivs vi att lära oss mer om kundens verksamhet för att kunna arbeta och prata med kunden på kundens språk.

Spirit

Vår laganda gör att det är roligt att göra affärer och samarbeta med oss. Vi är ödmjuka, ärliga och modiga. Eftersom vi tycker om varandra och de vi arbetar med kan vi ha högt i tak och öppet ventilera våra åsikter, idéer och drömmar. Vi litar på varandra och värnar alltid om att vilja det bästa för de omkring oss. På Fiwe har vi roligt på jobbet, det speglar hur vi arbetar och det resultat vi levererar. Det finns alltid plats för skratt och social samvaro på Fiwe, emellan kollegor men också med våra kunder.

Trivsamma lokaler på Mölndalsvägen 81 i Göteborg