Product 360 Web erbjuder ett användarvänligt gränssnitt

Fiwe Informatica

Product 360 Web erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som är tillgängligt via webbläsaren. Via en skräddarsydd instrumentpanel kan användaren få en överblick av artiklar och produkter för att i sin tur få bättre kontroll och styrning av PIM data.

Webklienten är bland annat integrerad med DAM och har stöd för bildbehandling och förhandsgranskning.

Skillnader mot skrivbordsklient:

  • Användarvänligt gränssnitt
  • Flexibelt att konfigurera
  • Instrumentpaneler för snabb överblick
  • FlexUI för att endast visa relevanta fält och funktionalitet kopplat till specifika uppgifter
  • Tillgängligt via webbläsaren
Fiwe standardvy webklient

Product 360 Web

Här till vänster presenteras en standard vy över webklienten.

Till vänster finns menyraden med ikoner där olika områden behandlas. Från exempelvis Strukturikonen ser användaren information strukturens nivåer, klassificeringar, kategoriseringar eller sortiment och från Mediaikonen kommer användaren till vyn för att underhålla media.

Inne på detaljvyn visas detaljerad information för den datapost som valts i tabellen. Informationen har blivit grupperad till olika flikar och det är i dessa som användaren kan redigera dataposten.

Konfigurationen av webklienten är flexibel och går att anpassa efter användargruppers och rollers behov. Webklientens menyval, instrumentpaneler, flikar och fält kan anpassas och via rättigheter kan utvalda vyer och fält döljas för att användaren inte ska behöva se all funktionalitet. Skrivbordsklienten erbjuder många möjligheter där det också är viktigt att förstå hur perspektiv, vyer och fält hänger ihop. I och med detta behöver inte användarna ha fördjupade kunskapen kring skrivbordsklienten vilket gör det lättare att släppa in fler användare i webklienten.

Fiwe standardflikar o fält
FIwe product 360-vy

Product 360-vyn

Product 360-vyn är en relationsgraf som visar relationerna för en vald artikel eller produkt i en katalog. Grafen presenterar objektets relationer, exempelvis strukturtilldelning och referenser.

I mitten av relationsgrafen visas det valda objektet och relaterade objekt till den här artikeln eller produkten visas runt om i olika noder. Relationsnoderna ansluter till varandra genom linjer och pilar. När användaren har öppnat Product 360-vyn för ett valt objekt går det att utöka relationsnoderna, navigera till relaterade objekt, visa relaterade objekt i listvy, redigera relaterade objekt och ändra relationsdiagrammet.

Instrumentpanel

Instrumentpanelen erbjuder en skräddarsydd översikt över PIM-data vilket gör att användaren får bättre kontroll och styrning av artiklar och produkter. Med hjälp av en instrumentpanel får användaren en snabb överblick över artiklar eller produkters livscykler.

En instrumentpanel kan skapas för en eller flera användargrupper.

Fiwe exempel
Fiwe - exempel på komponent Channel Status Widget

Genom olika komponenter så kallade widgets kan användaren få en upplysning om vilka artiklar eller produkter som exempelvis inte klarat uppsatta kvalitetsregler, vilket gör det lättare för användaren att välja ut vilka objekt som ska bearbetas. En överblick över godkända artiklar och produkter presenteras också för att få en totalbild över hur många artiklar eller produkter som exempelvis är redo för att publiceras på verksamhetens webshop eller annan kanal.

Det finns också andra komponenter som på ett överskådligt sätt presenterar olika arbetsflöden, KPI-information eller uppgiftsinformation. Uppgiftsinformationen visar uppgifter som blivit tilldelade en specifik användare eller ett team. En uppgift skulle kunna vara att en användare ska tilldela bilder på en viss produkt. När användaren klickar in på uppgiften öppnas ett nytt fönster, ett så kallat FlexUI.

Här visas endast relevant information som användaren behöver för att kunna slutföra uppgiften, i detta exempel är det fält och funktionalitet kopplat till att tilldela bilder.

Fiwe - FlexUI arbetsflöde

Skicka mail till oss