Komplett tar hjälp av leverantörerna i sin Supplier Portal

Komplett Group Largest eCom player Fiwe Customer - Fiwe

December, 2021

Komplett bedriver handel inom det kraftigt konkurrensutsatta området hemelektronik där time to market och bredd i sortiment bidrar starkt till framgång. Komplett insåg tidigt behovet av ett avancerat Product Information Management (PIM) system vilket man började använda redan 2015. Första uppgift blev att ta hand om den nystartade apotekskedjan Komplett Apotek (senare avyttrat och drivs nu vidare under namnet Farmasiet).

Korta produktlivscykler ökar kraven på effektiva processer

Behovet av uppdaterad produktdata till alla Kompletts kanaler ökar kontinuerligt. I takt med att målgruppen förändras från hard-core tekniska personer som vet vad de vill ha så är nu en stor del av målgruppen även icke tekniska personer som behöver helt andra beskrivningar och attribut för att hitta rätt i teknikdjungeln. Lägg därtill behov av breddat sortiment i takt med snabbare produktutveckling och kortare produktlivscykler så står man snabbt inför ett oöverstigligt problem.

Screenshot Informatica MDM Product 360 Supplier Portal - Fiwe

För att råda bot på detta så har Komplett börjat använda Informatica MDM Product 360’s leverantörsportal. Den ger Komplett möjlighet att bjuda in leverantörer till ett webbaserat gränssnitt där de själva kan uppdatera och bidra med produktinformation. Leverantörerna får direkt i webbgränssnittet besked om eventuella fel i produktdatat och om det finns förbättringar att göra med hjälp av datakvalitetsregler uppsatta i Informatica Data Quality kopplad till leverantörsportalen.

Komplett Supplier Portal Screenshot - Fiwe

Genom användandet av leverantörsportalen sparar vi tid i berikningsprocessen med kortare time-to-market som följd. När leverantörerna själva kan påverka produktdatan som visas i Kompletts kanaler upplever vi att det blir både större engagemang och förbättrad kvalitet på den data de bidrar med.

Utrullningen av leverantörsportalen sker kontinuerligt och Komplett har redan framgångsrikt rullat ut leverantörsportalen till 50% av sina tilltänkta leverantörer under 2021. Möjligheten till att arbeta med leverantörsportalen sprider sig inom Komplett leverantörer vilket gör att fler står på kö för att få tillgång.

Kompletts snabba utrullning av leverantörsportalen är ett kvitto på möjligheterna med denna typ av uppsättning där ett högre engagemang hos leverantörerna belönas med möjligheter till bättre försäljning tack vare bra produktdata.

Komplett Logo - Fiwe

Komplett Group grundades 1991, har 700 anställda i koncernen och omsatte för ca 9 800 MNOK i 2020. Komplett.se/no/dk och Webhallen säljer datorkomponenter, PCs, hemelektronik och andra relaterade tillbehör till slutkunder och återförsäljare. Dom har också butikerna Komplett Bedrift, Komplett Företag samt distributören Itegra. Dessutom är Komplett Nordens största PC-producent och tillverkar över 40 000skräddarsydda Komplett-PC varje år. Sedan 2021 är Komplett noterat på norska börsen. Läs mer om Komplett.