Fiwe

Supplier Portal – Leverantörsportal

Leverantörsportalen är en webbapplikation, en centrerad databas för leverantörsinformation. Leverantörer kan själva kan ladda upp data, mediadokument och uppdatera information i portalen. Leverantörer har möjlighet att ladda upp sina produktkataloger till PIM systemet vilket kan ersätta manuella importer för en PIM-användare. När en leverantör laddat upp sin katalogdata till portalen kontrolleras det via olika kvalitetsregler vilket gör att portalen endast accepterar högkvalitativa data. Leverantören har därefter möjlighet att rätta till eventuella fel och portaladministratören har möjlighet att inspektera datan innan den överförs till PIM-systemet.

Andra fördelar med portalen är att den kan användas som en centraliserad kommunikationsplattform där all kommunikation dokumenteras mellan leverantörer och portaladministratörer. Genom aviseringar går det att skicka olika notiser till leverantören för att uppdatera dem om kommande aktivitet eller upplysa att ny information behöver uppdateras.

Fiwe - Supplier onboarding

Supplier Onboarding – Processen

Registreringen av leverantörer i portalen kan ske på två olika sätt. Leverantören kan själva ansöka om registrering via ett online formulär i portalen som sedan behandlas av portaladministratören eller så skickar portaladminstören en mejlinbjudan.

När leverantören är registrerad kan data och dokument laddas upp via en standardiserad process. Det går att sätta upp leverantörsunika importmallar och mergeregler för att kunna styra vilka importer som behöver granskas manuellt innan import eller om importen automatiskt ska ske om inga felmeddelanden eller varningar uppstått vid testimporten.

Importen kan sedan valideras mot uppsatta kvalitetsregler. Är importen godkänd finns möjligheten att data importeras direkt till PIM:s leverantörskatalog. Portaladministratören kan också välja att göra det här steget manuellt.

Skulle importen inte vara godkänd skickas en notis tillbaka till leverantören om att importen misslyckats och leverantören får skicka in ny data. Leverantörer kan uppdatera ny information på befintliga artiklar i direkt i gränssnittet inne i portalen.

Gränssnittet

Leverantörsportalen har två typer av användarroller som visar olika vyer i portalen.

  • Intern vy
  • Leverantörens vy

Interna vyn
Startsidan för den här användarrollen presenterar en tidslinje i mitten där all kommunikation med leverantörer visas och fungerar som ett centralt kommunikationsnav. Här visas meddelanden och systemmeddelanden.

I olika stapeldiagram presenteras statistik för att ge en överblick över statusar för de olika leverantörsimporterna, hur många importer eller testimporter som misslyckats, är under uppladdning eller som godkänts. Det går också att hantera detaljerad leverantörsinformation, bjuda in leverantören, aktivera eller avaktivera en leverantör samt konfigurera vilken importmappning som ska kopplas till respektive leverantör. Användaren kan också lägga upp dokument som kan vara viktiga för leverantören att se. Det kan exempelvis vara beskrivande manual för hur leverantören ska använda leverantörsportalen eller en tom mall som kan visa ett exempel på hur leverantörsfilen ska vara uppbyggd.

Leverantörens vy
När en användare loggar in som en leverantör visas en överskådlig instrumentpanel med olika diagram och staplar som visar en sammanfattning av leverantörens uppgifter. Tidslinjen, där kommunikationen med portaladmin samt olika meddelanden presenteras finns också i den här vyn. Leverantören kan hålla koll på statusar för sina olika testimporter samt importer via olika diagram som presenterar detta.

Fiwe