Dustin banner hos Fiwe

Dustin effektiviserar sin hantering av produktdata med Informatica Product 360

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Företagets ambition är att hjälpa kunderna att ligga i framkant. Det gör man genom att hela tiden utveckla sitt erbjudande. Hela lösningar, hårdvara, mjukvara och tjänster kompletteras med support från erfarna medarbetare med hög IT-kompetens.

Företaget är i en fas med stark tillväxt där man breddar utbudet av såväl produkter som tjänster.

Dustin ställer höga krav på effektiv hantering av produktdata för att möta sina kunders behov vilket gjorde att bolaget bestämde sig för att ta steget att investera i en ny modernare plattform för Produkt Information Management, PIM.

Effektiv hantering av produktdata är strategiskt viktigt för oss på Dustin.

Valet föll på den marknadsledande plattformen Informatica PIM 360 som har implementerats av Fiwe. Tack vare den nya plattformen får Dustin tillgång till ny funktionalitet och har automatiserad en rad aktiviteter som tidigare hanterades manuellt, vilket starkt bidrar till att produkter och tjänster nu når kunderna snabbt och effektivt.

Att få förtroendet att leda ett projekt som är centralt i Dustins framtida expansion känns otroligt inspirerande. Dustin har på kort tid byggt stor kunskap kring sin lösning och står väl rustade att ta nästa steg på sin MDM resa.

Dustin logo hos Fiwe

Mer om Dustin
Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget hjälper sina kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris.

De erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Huvudfokus är på små och medelstora företag. Omsättningen verksamhetsåret 2019/20 uppgick till cirka 13,2 miljarder SEK och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har mer än 1700 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.

Bild ovan: Från Dustins hemsida