Man håller träregel - Fiwe

Derome digitaliserar sin verksamhet

September, 2021

Derome är ett mångfacetterat svenskt bolag inom byggvarubranschen. Verksamhetens bredd sträcker sig från egen timmerindustri, byggmaterialförsäljning och konstruktion  till förvaltning av bostadshus. Derome är ett familjeägt bolag med sina rötter i Halland där det första sågverket etablerades redan 1946. Verksamheten växer kontinuerligt genom såväl nyetablering som uppköp. I dag återfinns Deromes sågverk och bygghandlare i stort sett i hela Sverige.

Under 2019 inleddes ett stort omtag kring Deromes hela IT-systemflora med målet att modernisera, effektivisera och digitalisera. Affärsystemet IFS införs på bred front för att stötta allt från processer i produktion av virke till kassasystemen i Deromes filialer.

Att byta affärssystem, ehandel, införa MDM inom kund och leverantör samt PIM samtidigt som verksamheten har varit i full gång har varit utmanande men varit långsiktigt nödvändigt.

Med högre krav på mer uppdaterad och kvalitetssäkrad data från både affärssystem och ehandelslösning så krävs en MDM-lösning för att Derome skall kunna hantera detta effektivt och snabbt genom hela koncernen. Efter utvärdering så föll valet på Informaticas MDM Suite för att hantera både kund-, leverantörs- och produktdata. För att sätta upp produktdelen baserad på Informatica MDM Product 360 valdes Fiwe som implementationspartner med sin mångåriga erfarenhet från produktinformationssystem.

PIM lösningen Informatica MDM Product 360 har integrerats med flera av de system som är beroende av uppdaterad, relevant och kvalitetssäkrad produktdata.

Med förbättrade datakvalitetskontroller och automatiserade flöden för produktinformation från både branschorganisationen Finfo och direkt från våra stora leverantörer får vi fram rätt information både snabbare och enklare än tidigare!

Hösten 2020 var det äntligen dags för driftsättning av lösningen. Implementationen gav Derome en sömlös lösning som sammankopplar en rad verksamhetskritiska system genom PIM-data där Informatica MDM Product 360 står i centrum för Deromes produktinformation. Utrullning pågår nu av både affärssystem och MDM lösning till alla delar inom Derome.

Derome Logo - Fiwe

Mer om Derome

Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling med drivkraften och viljan att göra saker bättre. Entreprenörsandan som driver dem idag har funnits med sedan starten för 75 år sedan. De har ett brett och unikt erbjudande med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden. År 2021 är de 2500 medarbetare med en förväntad omsättning på 10 miljarder.