Beijer Bygg växer med e-handel

Beijer Byggmaterial AB är en av Sveriges största rikstäckande bygghandelskedjor.

Beijer finns på 68 orter, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Kundgrupperna är stora och små byggföretag samt privatpersoner. Omsätter ca 5 miljarder SEK och är 1300 anställda.

Beijer ingår i koncernen Wolseley, som är den ledande leverantören av byggnadsmaterial och byggtjänster i Europa och Nordamerika. Wolseley är världens främste distributör av värme och VVS-produkter. Wolseley har en försäljning på nästan 150 miljarder kronor och ca 47 000 anställda och 4400 anläggningar i 25 länder, bolaget finns noterat på London Stock Exchange.

Det har länge talats om att starta e-Handel på Beijer Byggmaterial. Nu är det dags. I mars ska det finnas en webbutik som riktar sig både till proffs och till privatkunder.

Projektet drogs igång hösten 2011 och är högprioriterat från ledningshåll, berättar Beijers e-Handelschef Carina Erlandsson.

Beijer har lagt ner mycket kraft för att väva in webbshopen i den befintliga organisationen. Logistikapparaten som finns idag utnyttjas för beställningar via webben och varorna hämtas från något av de 68 varuhusen runtom i landet.

”Logistiken har kanske varit den svåraste delen i projektet. Att få ihop alla varuhus och kunna leverera varor ur ett fullsortiment till hela landet. Det är lite speciellt med byggvaror, de kan vara stora, tunga, breda, lätta. De går inte att göra små prydliga paket och bara skicka iväg, säger Carina Erlandsson. ”

”E-Handeln ändrar inte vårt sätt att göra affärer utan det handlar helt enkelt om att vi kopplar på en ny säljkanal, säger Beijers e-Handelschef Carina Erlandsson. ”

Heilers produkthanteringssystem (numera Informatica PIM) har valts ut och är en viktig del i att få alla delar att hänga ihop. ”De knyter ihop bild-data och artikeldata med webben i stället för att de är separata system, säger hon. ”

Systemet infördes parallellt med e-handelsplattformen från IBM (numera HCL Commerce) ”Webben är ett skyltfönster, Genom att visa upp vårt sortiment kan vi locka in fler till våra varuhus, säger hon.” Att denna nya säljkanalen ska skapa nya affärer är självklart en del av målet. ”Vi vill växa och behålla vår marknadsposition. Dessutom handlar det om att vara tillgängliga på ett helt annat sätt dygnet runt.”

Källa: Computer Sweden tidning upplaga 01, 2013