Hur driver PIM
digital försäljning?

Contentserv Fiwe - Fiwe

Varför misslyckas ofta företag med sin ehandelssatsning?

Hur driver PIM digital försäljning – det är en fråga som många företag borde ställa sig. Oftast ställs inte frågan alls. Fokuset ligger snarare på varför konverteringen är för låg, återbesöken för få, returgraden för hög och recensionerna för dåliga. Denna symptombeskrivning hjälper inte mot sjukdomen och ger ofta en felaktig analys av problemet. Att företag misslyckas med sin ehandelssatsning har sällan att göra med begränsningar i ehandelslösningen utan oftare på grund av GIGO – Garbage In, Garbage Out.

I en ehandel visas intern, inkonsekvent, data upp tydligt och till full beskådning för en extern publik. Det gäller både priser och texter men också viktigt material såsom bilder och rörligt material. När produktdata som inte kvalitetssäkrats och berikats visas upp för omvärlden leder detta inte bara till sämre försäljning än väntat i ehandeln utan potentiellt även till en sämre varumärkesupplevelse att att kunden blir besviken när varan som kommer hem inte motsvarar förväntningarna.

Vår partner Contentserv skriver om detta och tipsar om 10 sätt till hur PIM driver framgång inom digital försäljning. Bland annat skapar PIM en 360-vy över all produktinformation så att den enkelt kan kvalitetssäkras och valideras. Med en central plats för produktdata skapas också förutsättningar för att konsekvent data används i alla kanaler så att kunder inte möts av olika information beroende på vald kanal. PIM låter också organisationen samlas kring uppsatta processer med stöd för arbetsuppgifter och dashboards. Detta leder till en effektivare och snabbare process för att publicera produkter och uppdatera information.

Läs mer om varför ehandelssatsningar ofta misslyckas på grund av dålig produktdata hos Contentserv.

Här skriver vi mer om vårt samarbete med Contentserv och om Contentservs PIM lösning.