Fiwes uppgraderar sina kunder till Informaticas senaste version av Informatica MDM Product 360 v10.1

Informatica MDM Product 360 Fiwe

Fiwes kunder uppgraderar till Informatica MDM Product 360 v10.1

Med releasen av Informatica MDM Product 360 v10.1 så tar Informatica nästa steg med sin PIM produkt. Releasen i december 2020 blev startskottet till uppdateringar av PIM systemen hos de flesta av Fiwes kunder. Under våren har go-live datumen haglat tätt för lyft till den senaste versionen.

V10.1 innehåller förbättringar inom områden såsom prestanda, användarvänlighet, arbetsflöden samt introduktion av AI för att underlätta vardagen för produktadministratörer och kategorichefer.

Några av nyheterna i senaste releasen

P360 360 view av produkter - Fiwe

Ny 360 vy för produkter och artiklar

I den nya 360 vyn visas alla relationer för ett objekt. Till exempel kan det vara kategorier som en artikel är kopplad till, varianter av en produkt men även skapade referenser såsom cross-sell, up-sell och ersättningsartikel m.m. Allt presenteras tydligt och överskådligt för användaren baserat på rättigheter i systemet.

All historik tillgänglig

I funktionen Audit Trail visas all viktig historik för en produkt eller artikel. Här visas vem som gjort vilken ändring, när den gjordes, före och efter värden.  Användare tillåts även backa tillbaka till en tidigare version av ett värde. Ändringarna visas enkelt och tillgängligt i webbgränssnittet för Informatica MDM Product 360.

Spårbarhet kring förändringar direkt i webbgränssnittet - Fiwe
ClaireStructureAssignment - Fiwe

AI som stöd i dagliga arbetet

Informaticas AI motor ”Claire” är integrerad i Informatica MDM Product 360. Som ett första use case används ”Claire” för att hjälpa till med kategorisering av produkter. En uppgift som lätt kan bli tidskrävande ifall stora mängder artiklar skall kopplas. Med hjälp av AI-motorn föreslår systemet en rekommenderad kategori för varje artikel och anger även med hur stor säkerhet rekommendationen är skapad. Fler use case för AI kommer framöver.

Vill du veta mer om Informatica MDM Product 360 v10.1 kontakta oss så bokar vi ett möte där vi berättar mer.

Informatica har också publicerat ett uppdateringswebinar.  Där presenterar Stefan Reinhardt, Director, Product Management, Informatica och Daniel Walters Principal Product Manager, Informatica nyheterna i den senaste versionen.

Här finns mer information om vårt partnerskap med Informatica. Samt läsa mer information om Informatica MDM Product 360.