Lösningar och tjänster för smartare handel & marknadsföring

Vision

”Creating the best customer experience by bridging the gap between Sellers and Buyers “

Mission

”We create great customer value by delivering excellent competence and digital commerce solutions to leading Nordic companies within manufacturing, wholesale and retail”

Om oss

Fiwe bidrar till att skapa en bättre kundupplevelse för köpare och säljare i den digitala världen. 

Vi är stolta över att bygga långsiktiga partnerrelationer som kan hjälpa våra kunder före, under och efter ett projekt. 

Vi hjälper ledande företag i Norden att utveckla framtidens digitala handelslösningar för att uppnå smartare handel och marknadsföring. 

Vårt erbjudande OmniCommerce by Fiwe består av tjänster och lösningar som minskar gapet mellan er och era kunder, förbättrar kundupplevelsen och får era digitala affärer att växa.  

Ofta, men inte alltid och inte uteslutande, utgår vårt erbjudande från noga utvalda plattformar som är marknadsledande, skalbara, flexibla och användarvänliga som t ex Contentserv, HCL Commerce Cloud, Informatica, Intershop och SAP. 

Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och våra medarbetare har stor erfarenhet och kompetens inom områden som e-handel, PIM, digital marknadsföring, masterdata, kundanalys och omnikanalshandel.

Fiwe

Fiwes trivsamma lokaler på Mölndalsvägen 81 i Göteborg

Fiwes kontor