Fiwe Interactive

Fiwe ökar satsningen på User Experience (UX) och lanserar tjänsten Fiwe Interactive

För att möta en ökad efterfrågan på marknaden kring området UX samt för att ytterligare ta ett steg mot att bli den ledande leverantören i Norden inom digital handel och marknadsföring lanserar vi Fiwe Interactive, ett ”center of excellence” för UX, som skall hjälpa våra kunder att bli ännu mer framgångsrika i sina digitala satsningar.

Användarvänlighet – allt viktigare i takt med ökade kundförväntningar

Användarvänlighet och användbarhet blir allt viktigare begrepp i takt med att både kundförväntningar och digitala affärer fortsätter att öka i snabb takt. I dag ställer slutanvändaren allt högre krav på att en digital tjänst, t ex en webbshop eller en app, skall vara utformad på ett sätt så att den är både enkel, informativ, smidig och intresseväckande att nå, använda och överblicka. Hur användbar man gör en tjänst för slutanvändaren har en avgörande inverkan på nyttjande, kundupplevelse och resultat.

Ökad förfrågan genererar ny satsning på Fiwe

På Fiwe arbetar sedan länge flera duktiga och erfarna konsulter med kunskap om webbdesign, front-end utveckling och User Experience.

– På senare tid har vi sett hur efterfrågan på dessa tjänster hela tiden ökar och vi gör därför ytterligare satsningar för att stärka upp vårt team inom UX och design, säger Ralf Seimertz, VD på Fiwe.

– Fiwe Interactive är en grupp som tillhör vår avdelning för e-commerce, digital experience, customer analytics och connected marketing. Gruppen kommer till en början att bestå av en kärna på ca 4-5 personer som kan kompletteras med andra konsulter och kompetenser efter behov, allt för att hjälpa våra kunder att lyckas med sina digitala satsningar och projekt, säger Ralf.

Fiwe Interactive – ytterligare en pusselbit för att minska gapet

Fiwe har redan fått flera förfrågningar och uppdrag där teamet på Fiwe Interactive har hjälpt till att ta fram designförslag och öka användbarheten i olika digitala lösningar. I vissa fall har det handlat om att bygga helt nya lösningar och i vissa fall om att modernisera och lyfta befintliga. –”Vi har t o m fått uppdrag kring att ta fram och utveckla design där vi vunnit över traditionella digitala byråer, som är specialister på design”, säger Ralf Seimertz.

En fördel med att kunna erbjuda design och UX i nära anslutning till implementation av de lösningar som Fiwe hjälper kunderna att införa är att designen kan anpassas för att fungera helt optimalt med den teknologi och de ramverk som finns runt själva lösningen. Detta gör att lösningen kan utnyttjas på det mest effektiva sättet och den totala projekttiden kan i de flesta fall minskas avsevärt, samtidigt som kvaliteten på design och användarvänlighet hela tiden är i fokus.

– Vi har pratat ett tag om att lansera Fiwe Interactive och nu känns tiden för det perfekt, säger Ralf Seimertz. Att vi nu tydligt kommunicerar att vi också kan erbjuda alla delar kring UX och design passar väldigt bra med vår tillväxtstrategi och vår vision. Fiwes vision – ”Bridiging the Gap between sellers and buyers, with passion for digital” – känns väldigt relevant i en tid där kundförväntningarna ständigt ökar. Jag är stolt och glad att vi nu kan erbjuda Fiwe Interactive, som ytterligare en pusselbit för att hjälpa våra kunder att minska gapet mellan dem själva och sina kunder”, avslutar Seimertz.

Vill du veta mer om Fiwe Interactive, kontakta oss på info@fiwe.se