Komplett - Fiwe

Korta produktlivscykler ökar kraven på effektiva processer

Behovet av uppdaterad produktdata till alla Kompletts kanaler ökar kontinuerligt. I takt med att målgruppen förändras från hard-core tekniska personer som vet vad de vill ha så är nu en stor del av målgruppen även icke tekniska personer som behöver helt andra beskrivningar och attribut för att hitta rätt i teknikdjungeln. Lägg därtill behov av breddat sortiment i takt med snabbare produktutveckling och kortare produktlivscykler så står man snabbt inför ett oöverstigligt problem. För att råda bot på detta så har Komplett börjat använda Informatica MDM Product 360’s supplier portal.

Läs mer om projektet här:

”Genom användandet av leverantörsportalen sparar vi tid i berikningsprocessen med kortare time-to-market som följd. När leverantörerna själva kan påverka produktdatan som visas i Kompletts kanaler upplever vi att det blir både större engagemang och förbättrad kvalitet på den data de bidrar med.”