Upptäck framtidens B2B e-handel! – Ny trendrapport från Intershop

Intershop’s Digital Trends Report 2024 belyser de sju viktigaste trenderna som formar e-handeln:

  • Predictive Commerce
  • AI-driven Self-Service
  • Digital Immune System
  • Composable Commerce
  • Sustainability
  • Cooperative Commerce
  • Autonomous Commerce

Vi står inför en revolution där AI, personalisering och hållbarhet inte bara är buzzwords utan centrala delar av en framgångsrik affärsstrategi.

Läs rapporten för att hålla dig i framkant och säkra din framtid inom digital handel. Ladda ner idag!