Informatica PIM version 8.1 är här

För några veckor sedan släpptes senaste versionen – version 8.1 – av Informaticas marknadsledande och innovativa PIM-system MDM Product 360.

Informatica MDM Product 360 är skapad för att möta dagens och morgondagens krav på effektivitet, skalbarhet, användarvänlighet och inte minst möjligheten – att med högkvalitativ information om produkter och tjänster – leverera fantastiska kundupplevelser i både digitala och fysiska kanaler.

Informatica 8.1-PIM-Fiwe

NÅGRA AV DE SPÄNNANDE NYHETERNA I VERSION 8.1 är:

NYA FLEXIBLA MÖJLIGHETER KRING HANTERING AV ATTRIBUT OCH CONTENT 

Med den nya funktionen Characteristics finns nu möjlighet att dynamiskt och flexibelt gruppera fält och attribut efter olika typer av verksamhetsbehov. Detta innebär t ex att information och värden automatiskt kan skapas, berikas, valideras och publiceras utifrån t ex olika egenskaper, användningsområden och affärsbehov. Med funktionen skapas ökade möjligheter att leverera komplett och relevant produktinformation för alla kanaler. Funktionen möjliggör också en ökad grav av automatisering, överblick och styrning av sortiment. Självklart kan allt hanteras av verksamhetsanvändarna själva i det användarvänliga och flexibla gränssnittet.

Version 8.1 har också förbättrade möjligheter att jobba ännu mer effektiv med värdelistor, som självklart också stödjer multipel språkhantering.

BÄTTRE STYRNING OCH INSIKT MED STÖD FÖR VERKSAMHETSSPECIFIKA KPI:ER

Version 8.1 erbjuder möjligheter att skapa verksamhetsspecifika KPI:er för att ännu bättre kunna överblicka och följa upp PIM-processerna, t ex time-to-market per leverantör, kategoriområde e t c. I version 8.1 finns ett ramverk för att bygga dataset som kan användas för att enkelt skapa relevanta KPI:er. API mot tredjepartsapplikationer som t ex Tableau m fl är också förbättrade. De användarvänliga dashboards och widgets som redan finns i lösningen kan användas för att visualisera KPI:er.

YTTERLIGARE FÖRBÄTTRINGAR AV WORKFLOW OCH ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Det intuitiva och uppskattade webbgränssnittet har fått ytterligare förbättringar i den nya versionen, t ex gällande underhåll av strukturgrupper och kategoriseringar, exporter direkt inifrån PIM m.m.

En annan efterlängtad nyhet är möjligheten att inkludera leverantörer och externa parter i workflow. I version 8.1 kan man tilldela uppgifter (tasks) till externa roller, som t ex leverantörer, byråer m.m. Tillsammans med Supplier Portal är det möjligt att åstadkomma effektiva och avancerade workflow för t ex godkännande, berikning, revidering m.m. där man på ett smidigt sätt kan inkludera leverantörerna.

ÄNNU ENKLARE ATT UTBYTA DATA MED ANDRA SYSTEM OCH INTRESSENTER I EKOSYSTEMET

En trevlig nyhet i version 8.1 är funktionalitet för kanalspecifika deltaexporter. Det innebär att man kan skapa triggers ända ner på fält- och attributnivå för att styra hur och när information om en produkt skall publiceras till olika typer av kanaler. Detta skapar ökad flexibilitet och innebär att man ännu snabbare kan säkerställa rätt information, i rätt tid, i rätt kanal.

I version 8.1 har det också gjorts ytterligare förbättringar kring hur data och information kan utbytas med andra system, bland annat har exportmallarna uppdaterats. Det finns nu stöd för utbyte av data med GS1-standarden för version GDSN 3.1.3.


Informatica-PIM

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Kontakta oss för mer information, om du är intresserad av en demo eller vill veta mer om hur Fiwe och Informatica kan hjälpa ert företag att skapa värde genom smart och effektiv hantering av produktinformation och digitala assets.