Fiwes partner Informatica ledare i Gartners MDM Magic Quadrant

Informatica ledare i Gartners MDM Magic Quadrant anno 2021! Vår partner Informatica innehar återigen ledartröjan och har fem år i rad utnämns som ledare av Gartner i deras analys av marknaden för MDM system som de kallar Magic Quadrant for Master Data Management Solutions. Fantastiskt roligt!

Tre skäl till varför de ligger i ledning:

  • Lätt att deploya – Med SaaS lösningar innehållande den mest kompletta, cloudbyggda, iPaaS färdiga plattformen minskas utvecklingsbehov och time to value
  • Bra användargränssnitt– affärsfokuserade användargränssnitt och AI stöd för smart automatisering leder till ökad produktivitet
  • Lätt att anpassa – Hantera multipla domäner (såsom kund, produkt, leverantör m. fl.) med enkel konsumtionsbaserad prissättning för att öka flexibilitet och långsiktigt värdeskapande

Fiwes partner Informatica ledare i Gartners MDM Magic Quadrant

Gartners MDM Magic Quadrant ges ut återkommande. Årets rapport uppdaterar den MDM Magic Quadrant som släpptes i januari 2020.

Fiwe är partner med Informatica sedan många år och vi svarar gärna på frågor både om MDM och om varför Informatica blir högt placerad i kvadraten för MDM. Vi arbetar ofta med implementationer av Informatica MDM Product 360 vilket är en lösning för produktinformation med möjlighet att hantera automatiska flöden kopplat med avancerade datakvalitetsregler vilket leder till en effektiv hantering av produktdata med minsta möjliga insats.

Ladda ner rapporten från Informaticas hemsida.

Läs mer om vårt partnerskap med Informatica här.