The Future of Digital Commerce & an API-First Strategy

HCL Commerce, Google Analytics och Unica Discover används för analys av kunders beteenden: Fiwe

Vad kännetecknar en modern Digital Commerce-plattform? Hur passar HCL Commerce in i en API-first eller hybridarkitektur?

Lyssna on-demand på detta webinar.

Registrera dig här:

Läs gärna mer om ämnet på HCLs Commerce blog: https://blog.hcltechsw.com/commerce/the-future-of-digital-commerce-an-api-first-strategy/

Välkommen!