Forrester identifierar stor ROI-potential kopplat till införande av Sitecore Experience Platform

Forrester har på uppdrag av Sitecore genomfört en studie för att identifiera det totala ekonomiska värdet av att införa Sitecore Experience Platform.

Sitecore är en unik plattform som fokuserar på att förbättra kundupplevelsen genom att kombinera flera funktionsområden i en och samma plattform, t ex CMS, e-handel, analytics, marketing, test & optimering m.m.

För att bättre förstå ROI-potentialen med Sitecore har Forrester djupintervjuat fyra befintliga kunder. Genom att i detalj analysera saker som kostnader, risk, affärsnytta och långsiktig flexibilitet har man i sin studie kommit fram till ett antal antaganden för ROI. Några effekter som de intervjuade kunderna kunde se efter att de implementerat Sitecore Experience Platform var bland annat: ökad effektivitet, ökade intäkter och konsoliderade systemkostnader.

Studien visar att en genomsnittlig återbetalningstid för en investering är 13,4 månader och att ROI-potentialen är hela 142%.

Fiwe, ett av Nordens ledande företag inom tjänster och lösningar för digital handel och marknadsföring, är sedan en tid tillbaka partner och återförsäljare för Sitecore Commerce och Sitecore Experience Platform.

Vill du ha mer information om studien eller vill veta mer hur Fiwe och Sitecore Experience Platform kan stödja er verksamhet och hjälpa er att ta ett samlat grepp kring ert digitala kundmöte – kontakta oss på info@fiwe.se