Hjälp barn till en bättre framtid – donera din gamla IT-utrustning

Fiwes gamla IT-utrustning omvandlas till välgörenhet

Fiwe donerar sin gamla IT-utrustning till välgörenhetsorganisationen IT4Kids. Värdet av utrustningen doneras sedan av IT4Kids till en eller flera av de projekt som IT4Kids samarbetar med eller som Fiwe tillsammans med IT4Kids har kommer fram till gemensamt.

Läs mer om IT4Kids fantastiska arbete här

Om IT4Kids

Den ideella föreningen IT4Kids syfte är att ge barn och unga en bättre framtid. Trots att Sverige är en av de rikaste länderna i världen så finns det mängder av barn och ungdomar som inte har möjlighet att att delta i organiserad idrott och liknande sociala aktiviteter. Idrotten lär barn att samarbeta, att visa respekt, att hantera vinst och förlust samt att umgås med nya människor. Detta är egenskaper och värderingar som människor har nytta av hela livet. Vi vill ge så många som möjligt chans att delta!