E-barometern Q1 2022

Fiwe e-barometern Q1 2022

Hur har det gått för e-handeln kvartal 1 2022?

E-handeln backade med 8 procent under första kvartalet 2022. Vi har bevittnat två historiskt starka år för e-handeln men trots nedgången detta kvartal är online-handeln fortsatt stark. Sett till omsättningen så har e-handeln nästan fördubblats sedan 2018 samtidigt som den har en större andel av detaljhandeln i samtliga kategorier.

I början av 2022 minskade antal Covid-sjuka i Sverige kraftigt och läget beskrevs som stabilt. De flesta såg fram emot att gå tillbaka till det normala igen men det dröjde inte länge förrän en ny kris uppstod. Kriget i Ukraina har orsakat både förstöring i landet och stor oro för omvärlden. Det har också påverkat handeln med ökade priser för gas och råvaror samt nya försörjningsproblem som kan komma att påverka handeln i Europa under en lång period framöver.

Några siffror från rapporten

  • E-handeln backade med 8 procent under kvartal 1 2022.
  • Mest växte apoteksvaror på nätet (13 %), följt av kläder och skor (3 %) och byggvaror (2%).
  • Bland de kategorierna som fick störst nedgång finner vi dagligvarorna på nätet (-19 %), följt av böcker och media (-15 %) och sport och fritid (-15 %).
  • Kläder och skor är de populäraste utlandsköpen. 27% av konsumenterna uppger att de har handlat mode från utlandet.
  • 61 procent av e-handelskonsumenterna uppger att de hade gjort minst ett köp med sin mobiltelefon under den senaste månaden.
  • 26 procent av svenska konsumeterna har handlat något begagnat på nätet den senaste månaden. Bland de som handlar begagnade varor på nätet är det tydligt att det är priset som är den främsta anledningen. 42 procent anger att de handlar begagnade varor på nätet för att det är billigare än att köpa motsvarande produkt ny.
  • Män handlar begagnade varor för större belopp än kvinnor. 1 573 kronor respektive 788 kronor.
  • Konsumenterna uppger att de vill ha hållbara alternativ och värderar hållbarhet högt, men få uppger att de skulle avbryta ett köp på grund av detta. 63 procent av konsumenterna skulle dock inte avsluta ett köp av hållbarhetsskäl.

Här kan du ladda ner rapporten

Läs mer om hur vi på Fiwe kan hjälpa dig med digitala lösningar för e-handel här

Ovan bild är lånad och texten är ett axplock ur E-barometern  som ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research