E-barometern årsrapport 2021

Fiwe årsrapport ehandelsbarometer

E-barometern årsrapport 2021

E-handeln har fortsatt växa starkt under 2021. Trots motgångar i form av obalans i leveranskedjor från utlandet samt brist på varor och komponenter har många e-handelsbolag överpresterat. Den totala e-handelstillväxten gick upp till 20%, vilket är imponerande och storslaget med tanke på den historiska tillväxten under 2020.

Utvecklingen inom e-handeln präglades av en påfallande nedtrappning under året. Vi startade med ett oerhört starkt första kvartal med tillväxt på 53 procent för att sedan dala ner till en 16-procentig tillväxt under Q2, en fortsatt minskning under Q3 då tillväxten blev 11 procent, för att till sist kulminera med en rejäl nedgång till -1,2 procent under Q4.

Några siffror från rapporten

  • E-handeln växte med 20 procent under 2021.
  • Tillväxttakten skiftade mellan kvartalen.  Q1 var tillväxten 53 % i Q4 var tillväxten negativ, -1,2 %.
  • Mest växte dagligvarorna på nätet (35 %), följt av möbler och heminredning (27 %) och hemelektronik (23 %).
  • Knappt hälften av konsumenterna (45 %) har handlat något begagnat på nätet under 2021. Flest har handlat begagnade möbler eller heminredning, följt av kläder och skor samt barnartiklar och leksaker.
  • 66 procent fick välja leveranssätt för sin senaste leverans. Motsvarande siffra ifjol var 61 procent och 43 procent 2017.

Läs gärna hela analysen av Arne Andersson och Soledad Gonzalez från PostNord här.

Läs mer om hur vi på Fiwe kan hjälpa dig med digitala lösningar för e-handel här

Ovan bild och text är ett axplock ur E-barometern som ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research