Dustin banner hos Fiwe

Dustin effektiviserar sin hantering av produktdata med Informatica Product 360

Dustin lanserar ny PIM-lösning baserad på Informatica MDM Product 360.

I en fas med stark tillväxt under pandemin så ställs extra höga krav på effektiva processer och ökad tillgänglighet när Dustin både breddar och fördjupar sortimentet med större produktutbud och fler tjänster.

Du kan läsa mer om projektet och upplägget här. Mer information om Informatica finns här.