Perfion

Perfion är en ledande aktör på marknaden inom produktinformationssystem – PIM

Perfion PIM är en 100 % standardlösning som är enkel att installera och komma igång med. Perfion är ett användarvänligt och flexibelt system som enkelt kan konfigureras för att bäst passa verksamhetens behov. Med Perfion får du en lägre total ägandekostand (TCO). Perfion hjälper till att effektivisera processen för att hantera produktinformation och förse alla utkanaler som t ex e-handel, webb, tryckt media, digitala produktkataloger, prislistor m.m. med korrekt produktinformation.

Mer information
Om du vill veta mer om vårt samarbete med Perfion kontakta oss på sales@fiwe.se eller läs mer på Perfions hemsida.

Perfion på 2 min och 25 sek

”Joe är verkligen bedrövad. Han vill starta en kampanj och behöver all tillgänglig produktinformation omedelbart. Hans problem är att hans produktdata är ostrukturerad och spridda över flera avdelningar och datakällor och dessutom inte konsekvent”.