OmniCommerce by Fiwe

OmniCommerce by Fiwe™ består av tjänster och lösningar som minskar klyftan mellan dig och dina kunder, förbättrar kundupplevelsen och får dina digitala affärer att växa.

Vi utgår ifrån dina behov. De lösningar och plattformar som vi erbjuder ingår i välutvecklade och beprövade ekosystem som du kan växa och utvecklas med under lång tid framöver – vi har hjälpt ledande nordiska företag sedan 2006. Du får flexibla anskaffningsmodeller och en säker och effektiv implementation.

OmniCommerce by Fiwe™ består av noga utvalda plattformar som är marknadsledande, skalbara, flexibla och användarvänliga som t ex Contentserv, HCL Commerce, Informatica och Intershop. Vi är stolta över våra långsiktiga partnerrelationer som hjälper våra kunder före, under och efter ett projekt. Mer om våra partners.

Creating the best customer experience by bridging the gap between Sellers and Buyers

Fiwe hjälper dig att knyta ihop informationshanteringen med den digitala handeln för bättre samordning, effektivare samarbeten med leverantörer,  bättre datakvalitet, förenklat beslutsfattande, större flexibilitet och anpassningsförmåga, optimering av din digitala marknadsföring och automatisering av repetitiva arbetsflöden. Vi verkar inom två domäner: Data- & informationshantering samt Digital handel & kundupplevelse för att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet.