Informatica

Informatica fokuserar till hundra procent på data eftersom världen drivs av data. Dagens digitala organisationer behöver fokusera på data som en strategisk tillgång och säkerställa kvalitet och effektiv hantering av datainformation. Informatica är den ledande leverantören av lösningar för PIM, masterdata och datakvalitet.

Informaticas lösningar rankas i topp av flera anlytiker som Gartner, Forrester m fl. Informaticas lösningar ger företag möjligheten att omvandla rå och otillförlitlig data till värdefull data – som blir en strategisk tillgång för rätt insikter och effektiva beslut samt för att stödja en modern köpresa. Fler än 7000 organisationer runt om i världen väljer Informatica för datalösningar som driver deras verksamheter.

Fiwe är den ledande Informatica partnern i Norden för lösningar inom PIM, DAM och MDM.

Fiwe – Platinum Enterprise Partner

Som Platinum Partner är vi väl rustade för att stödja våra kunder genom att tillhandahålla Informaticas branschledande lösningar inom datahantering och integrering. Vi är redo att hjälpa företag att omvandla sina data till värdefull insikt, för att driva tillväxt och innovation.

Detta partnerskap understryker vårt åtagande att alltid sträva efter att leverera den bästa kvaliteten och expertisen till våra kunder. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Informatica och använda vårt utökade nätverk och resurser för att hjälpa fler företag att lyckas på deras dataresa.

Mer information

Om du vill veta mer om vårt samarbete med Informatica kontakta oss på sales@fiwe.se
Du kan också läsa mer på www.informatica.com/se & http://blogs.informatica.com/se

Välkommen till en ny värld som drivs av data

“Informatica kombinerar storlek och innovation och har en unik position som den största oberoende spelaren (the Switzerland of Data). Vi ser fram emot att hjälpa våra kunder bli framgångsrika i den omfattande digitalisering och datarevolution som pågår.”

Anil Chakravarthy, Informatica CEO