MDM (Master Data Management)

Ett företag bör satsa på MDM (Master Data Management) för att förbättra kvaliteten på sina affärsdata, öka effektiviteten i datahanteringen och minska risken för datafel

MDM hjälper till att hålla alla versioner av en viss data synkroniserade och konsistenta över hela företaget. Detta kan leda till bättre beslutsfattande, ökad företagsnytta och minskade kostnader.

MDM kan också bidra till att förbättra företagets kundservice och öka tillförlitligheten i rapportering och analys

Vi på Fiwe har stor erfarenhet av att hjälpa kunder med sin masterdata. Det finns flera framgångsfaktorer som kan bidra till att ett MDM-projekt blir framgångsrikt.

Ladda ner vårt white paper om MDM för att lära dig mer.