Kompetensutveckling

Vårt erbjudande OmniCommerce by Fiwe består av tjänster och lösningar som minskar gapet mellan våra kunder och deras kunder, förbättrar kundupplevelsen och får våra kunders digitala affärer att växa.  

Ofta, men inte alltid och inte uteslutande, utgår vårt erbjudande från noga utvalda plattformar som är marknadsledande, skalbara, flexibla och användarvänliga som t ex Contentserv, HCL Commerce, Informatica och SAP.