Rise with SAP 2021 – event av Fiwes partner SAP

SAP Rise Fiwe

Rise with SAP 2021 är ett event av Fiwes partner SAP. Eventet arrangeras för att fira innovation och nytänkande vilket behövs för att klara ökade förväntningar från kunder och omvärlden.

Delta den 27 januari i Rise with SAP 2021 som är gratis med Christian Klein, CEO på SAP och lär dig om bästa praxis, teknik och partnerskap som kan hjälpa dig att driva ditt företag framåt under eventuella störningar. Anmäl dig här.

Läs mer om vårt partnerskap med SAP här.