PIM-seminarie-sthlm

Lyckat seminarium kring produktdata inom livsmedelsindustri tillsammans med Informatica.

Onsdagen den 22 februari arrangerade Fiwe tillsammans med vår partner Informatica ett seminarium i Stockholm kring hur smart hantering av produktinformation driver framtidens handel inom dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin.

Seminarium var välbesökt och vi fick lyssna till flera intressanta presentationer:

Manuel Dirnhofer från Informatica berättade om deras erbjudande inom PIM och MDM, och specifikt hur det kan användas av företag inom ”food & beverage”. Manuel berättade även om den GDSN-Accelerator som Informatica har utvecklat för att underlätta utbyte av data via GS1-standarden genom hela värdekedjan.

GSDN-Accelerator

Kristina Hovmöller från Validoo berättade om deras tjänster för att skapa bättre värde och trygghet för alla i värdekedjan. Kristina poängterade att hanteringen av produktinformation genom hela värdekedjan blir ännu bättre om producent och handlare har en väl fungerande PIM-lösning.

Peter Samuelsson & Thomas Huldin på Martin & Servera berättade om deras spännande resa med att införa Informaticas PIM-lösning för att effektivisera processer och skapa en bättre kundupplevelse.

Jerker Lundberg, som var moderator för seminariumet, talade om hur produktinformation blir allt viktigare för de flesta företag och organisationer, samt hur Fiwe kan hjälpa till med inte bara implementation av system utan också med verksamhetsfrågor, processutveckling och informationsmodeller m.m.

Peter Karlsson från Fiwe, visade hur Informatica Product 360 kan användas och stötta processer inom ”food & beverage”.

Vi vill tacka alla medverkande för väl framförda presentationer och intressanta diskussioner som möjliggjorde en inspirerande dag med fokus på hur produktdata driver framtidens livsmedelsindustri och dagligvaruhandel.

Önskar du ta del av ta del av presentationerna från seminariet? Kontakta då Anneli Oltander.

Informatica är marknadens ledande PIM/MDM-system. Fiwe är den ledande återförsäljare och partnern för Informatica MDM Product 360 i Norden.

PIM-Informatica-MDM-Product-360
 • Ett marknadsledande PIM/MDM system för effektiv hantering av produktdata och information över hela värdekedjan.
 • Rankat som ledande PIM-system (Forrester, december 2016) och ledande inom MDM (Gartner, januari 2017).
 • Mycket starkt stöd för validering, spårbarhet, granskning och berikning samt avancerat stöd för mappning och importer.
 • Mycket starkt stöd för attributhantering och hantering av strukturer, koncept och relationer.
 • Möjlighet att komplettera med Data Quality modul för applicering av avancerade kontroller och regelverk kring datakvalitet och verksamhetsprocesser.
 • Full integrerad Media Manager (Digital Asset Management) för hantering av bilder, videos och andra media.
 • Integrerad leverantörsportal för efffektiv on-boarding.
 • Levereras med en utökad databasmodell som stödjer GS1-standarden inklusive förpackningshierarki.
 • GDSN-Accelerator som underlättar kommunikation och utbyte av artikeldata med andra aktörer i värdekedjan genom GS1 standarden.
 • Stöd för workflow + möjlighet att komplettera med modulen BPM (Business Process Management) för avancerad workflow och processhantering.
 • Byggd för omnikanal och stödjer självklart publicering av produktdata i alla typer av sälj- och marknadskanaler. Såväl digitala som fysiska.
 • Intuitiva gränssnitt och dashboards för optimal överblick, användarbarhet och effektiv hantering.
 • Fiwe är en av Nordens ledande experter inom digital handel, PIM, masterdata och digital marknadsföring.
 • Fiwe är den ledande återförsäljaren och partnern av Informatica MDM Product 360 i Norden.
 • Starka referenser inom ”food & beverage” – globalt och i Norden.