Contentserv Digital Readiness Virtual Summit | 18 June 2020

Konsumenternas beteende har alltid varit under konstant förändring. Teknologi fortsätter att påverka hur och var de handlar. I kombination med de senaste händelserna har omfattningen, och hastigheten, på förändringarna ökat. För att verksamheter snabbt ska kunna ställa om inför dessa utmaningar så måste de ha en ökad digital närvaro. Utan det så riskerar de att bli mindre relevanta, tappa marknadsandelar samt att tillväxten minskar eller uteblir.

Var med på vår partner Contentservs virtuella event som kommer att fokusera på hur ni kan driva, växa och förändra er affär för framtiden – och samtidigt överträffa era kunders förväntningar.

Eventet är på engelska. Vänligen registrera dig på denna länk.