Intressanta insikter och trendspaningar – läs rapporten Commerce 2020: SAP CX Insights

Vår partner SAP har nyligen släppt en rapport om hur konsumenter och andra slutkunder förändrat sitt online-beteende under 2020. I rapporten SAP CX Insights får du ta del av förändringar som man hos SAP sett hos sina kunders kunder under pandemin. Vi rekommenderar dig att läsa rapporten – med både spännande och intressanta insikter bland annat:

  • Gå direkt mot slutkund – när vanliga kanaler med återförsäljare och distributörer inte fungerar så blir det mer mainstream att gå direkt mot slutkund
  • Bygg för flexibilitet – med tanke på hur snabbt förändringar sker så krävs att man enkelt kan hantera snabba puckar och anpassa sig därefter
  • Säkerställ att logistiken klarar störningar – genom att ligga ännu närmre sina leverantörer kan man överbrygga riskerna när leveranserna blir mer sporadiska. Kanske använda butiker som plocklager ifall centrallagret har slut i lager.
  • Använd molnlösningar för att snabbt kunna skala upp eller ner baserat på behovet för att slippa problematiska toppar med ökad försäljning

Ladda ner den fulla rapporten nedan eller hos SAP här.

Ladda ner rapporten