orio ny e-handel

Förbättrad användarupplevelse i fokus när Fiwe hjälper Orio att modernisera e-handeln

Orio är en leverantör av bilreservdelar och tjänster för flera olika varumärken. Bolaget har sitt ursprung i att sälja reservdelar till Saab, men sedan en tid tillbaka har produktutbudet breddats till att omfatta fler modeller och varumärken. Orio, med huvudkontor i Nyköping, är verksamt på flera marknader och strategin är att bredda både kundbasen och produktutbudet samt att fortsätta utveckla och tillhandahålla värdeskapande logistiktjänster. Försäljningen sker till största delen genom e-handel och när det var dags att förnya och modernisera den befintliga e-handelsportalen fick Fiwe förtroendet att hjälpa till med detta.

Förbättrad användarupplevelse med hjälp av Fiwe Interactive

UX-specialisterna på Fiwe Interactive har i dialog med Orio tagit fram förslag på ny design och funktionalitet som skall förbättra användarupplevelsen och göra det enklare att navigera och hitta rätt information. Projektet har precis startat upp och den nya e-handeln beräknas se dagens ljus i början av 2018.