Nyhet: E-barometern Q1 2024 – uppdateringar och insikter för svensk e-handel

Fiwe presenterar idag några insikter från nyutkomna e-barometern för Q1 2024 som är framtagen av PostNord i samarbete med HUI Research. Rapporten belyser viktiga trender och utvecklingar inom svensk e-handel och ger en bra inblick i hur branschen navigerar genom ekonomisk osäkerhet och förändrade konsumentbeteenden.

Tecken på ekonomisk stabilisering

Efter en turbulent tid präglad av höjda räntor och inflation ser vi nu tecken på stabilisering. Riksbankens första räntesänkning på åtta år ger både hushåll och företag möjlighet att andas ut och återuppta konsumtion och investeringar.

Avvikande branschutveckling

E-handelsbranschen upplevde en blygsam tillväxt på 1% under första kvartalet 2024. Apoteksbranschen fortsätter att växa starkt med en ökning på 14%, medan byggvaruhandeln och sport- och fritidssektorn kämpar med nedgångar på respektive 15% och 10%.

Ökad internationell handel med Kina

Kina har nu blivit det främsta valet för svenska e-handelskonsumenter utanför Europa, mycket tack vare låga priser från aktörer som Temu och Shein. Samtidigt tappar både USA och Tyskland mark på grund av geopolitisk osäkerhet och valutaförändringar.

Fokus på hållbarhet och cirkularitet

Hållbarhet blir allt viktigare inom e-handeln. Rapporten lyfter fram ökade insatser för reparationer, uthyrning och återanvändning, vilket visar på en tydlig trend mot mer hållbara och cirkulära affärsmodeller.

Utmaningar och möjligheter framöver

Trots tecken på ekonomisk återhämtning står e-handeln inför fortsatta utmaningar med inflation och geopolitisk osäkerhet. Samtidigt öppnar digitalisering och AI nya dörrar för innovation och tillväxt inom sektorn.

Rapporten ger en omfattande analys och erbjuder värdefulla insikter för alla aktörer inom e-handelsbranschen. För att läsa hela rapporten, klicka nedan!

Fiwe fortsätter att stödja våra kunder genom att tillhandahålla de verktyg och insikter som behövs för att navigera i denna dynamiska och ständigt föränderliga marknad.

Vi ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans med er mot en framgångsrik och hållbar framtid inom e-handel!

Läs mer om hur vi på Fiwe kan hjälpa dig med digitala lösningar för e-handel här

Ladda ner rapporten

Siffror och text är tagna ur E-barometern  som ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.