Email marketing benchmark rapport: Vilken påverkan har pandemiåret haft?

Acoustic webinar resources - Fiwe

I det här webinaret får du insikter om bl a:

  • E-post engagemang under 2020
  • Hur mätningar skiljer sig åt beroende på bransch och geografisk region
  • Hur man använder dessa data för att kartlägga egna strategier
  • Taktik för att förbättra kampanjresultat

Datum: Torsdag 29 juli 2021, kl 11.00

Presentatör: Michael Trapani, Sr Director Product marketing and partnership marketing

Anmäl dig här:

Fiwes partner Acoustic håller löpande webinarer inom digital marknadsföring. De delar frikostigt med sig av både fakta och insikter från både dem själva, partners och kunder.

Anmäl dig här: https://acoustic.com/webinars/

Mer information om Fiwes partnerskap med Acoustic går att läsa om här.

Click here to add your own text