Fiwe

Nyhetsmeddelande från Fiwe 2019-11-01


Styrelsen i Fiwe vill med detta brev informera om att Daniel Jonsson har utsetts till verksamhetens VD/CEO, med start från den 1:a november 2019.
Daniel kommer närmast från en roll som COO på Fiwe och har varit i företaget sedan 2015. Daniel har senaste året varit djupt engagerad i Fiwes omstöpning till ett agilt företag, som bedrivits under projektet One Fiwe. Daniel har under sin tid hos Fiwe haft flertalet ledande befattningar och besitter djup insikt och handlingskraft för den typ av verksamhet bolaget bedriver. Tidigare har Daniel arbetat med försäljning, produktionsledning, produktutveckling, projektledning samt ansvarat för paketering och marknadsföring av IT-relaterade tjänster och produkter.


Daniel ersätter tf VD Per Ankarås, som samtidigt med förändringen denna dag intar rollen som Key Account Manager under ledning av Fiwes nye sälj- och marknadschef.


Samma dag tillträder också Björn Valinder som ny sälj- och marknadschef på Fiwe. Björn kommer närmast från en roll som försäljningschef på Arrow ECS Sverige där han framgångsrikt lett Account Manager-teamet. Han har även själv ansvarat för ett antal strategiskt viktiga kunder. Före det har han framgångsrikt arbetat med försäljning i IT branschen i mer än 15 års tid varav 8 år hos IBM Svenska AB, där han arbetade med mjukvaruförsäljning.


De förändringar som aviseras är gjorda för att ytterligare förstärka vår närvaro hos er kunder och förändringarna utgör en strategiskt viktig del i Fiwes uppdatering och plan till en än mer kundnära och helt agilt driven verksamhet. Hela organisationen är nu styrd utifrån en sk. Bottom-Up modell, med er kunder längst fram i centrum samtidigt som förändringen är gjord för att följa den utstakade planen.


Vi räknar med att bottom-up förändringen kan komma att medföra vissa förändringar i personalstyrkan i båda riktningar, men att detta på sikt leder till att vi vrider oss till en än mer välrustad och vässad organisation för att möta er kunders förväntningar på verksamheten.


Ralf Seimertz, Fiwes grundare och huvudägare återgår också som styrelsens ordförande för Fiwe efter en längre tids frånvaro pga hälsorelaterade orsaker. Denna ändring skedde redan i augusti 2019 men det är först nu som en viss upptrappning sker. Ralf kommer att via sitt mentorskap stötta Fiwe och Daniel i förändringsprocessen samt arbeta med frågor som normalt tillfaller styrelsen. I sin roll har Ralf varit involverad i de strategiska planerna för de aviserade förändringarna och därmed skapat förutsättningarna för dem.


Verksamheten i Fiwe nådde sitt hittills starkaste tillväxtår (18/19) och växte med +32% jämfört med samma period föregående verksamhetsår, från 77 MSEK till 102 MSEK. Sett över de senaste fem (5) åren för samma period så har tillväxten, som varit ett prioriterat mål, ökat med mer än +15% i genomsnitt/år (högre än branschsnitt). Vi räknar nu med en något lägre tillväxttakt de kommande åren till gagn för fokus på här aviserade förändringar och för att med bestämdhet leda oss till ett 100%-igt kundnära och agilt drivet modernt företag. För närvarande aviseras inga större förändringar kring vårt erbjudande, men det kan komma att ske under nuvarande verksamhetsår.


”Jag är stolt över vad vi på Fiwe åstadkommit hittills, glad men också tacksam att kunna få återvända om än till viss del framgent” säger Ralf Seimertz. ”Jag är sedan länge övertygad om att den förändring som nu genomförs är nödvändig för att Fiwe skall utvecklas till nästa steg. Att få vara en del av den resan kommer att bli oerhört spännande” avslutar Ralf.


Det är med stor glädje och entusiasm jag antar utmaningen att tillsammans med kunder, partners och medarbetare fortsätta utvecklingen av Fiwe. Att över tid vara relevant inom den digitala transformering som pågår kräver lyhördhet, flexibilitet och handlingskraft” säger Daniel Jonsson nytillträdd VD. ”Vi lägger fortsatt stor energi på att bli den agila partner som krävs för att bidra till våra kunders framgång. Jag ser fram emot att fortsatt utmana och bli utmanad av våra kunder i detta arbete” fortsätter Daniel.För ytterligare kontakt och svar på frågor rörande dessa förändringar mm, vänligen kontakta oss på:
Daniel Jonsson, VD – 0761-25 97 99 – daniel.jonsson@fiwe.se
Ralf Seimertz, Styrelsens Ordförande – 0761-25 22 00 – ralf.seimertz@fiwe.se

Fiwe-fyller-tio

Fiwe jubilerar

Den resa som Fiwe har  varit med om under dessa 10 år är helt fantastisk. Vi har haft en enorm tillväxt och mycket har hänt hos oss under dessa 10 år.

– Det har varit en spännande resa med en stark tillväxt då vi både ökat i lönsamhet och till antalet ”Fiweare”. Vår resa tillsammans började redan 2006…

Elkjop-best-omnichannel-solution

Elkjøp vinner ”Best Omnichannel Solution” för sin PIM-lösning från Informatica

Elkjøp Nordics är en av vinnarna i kategorin ”Best Omnichannel Solution” på mässan EuroCIS då 2016 RETA Europe award delades ut.

Elkjøp tilldelas priset för hur de använder sin PIM lösning MDM Product 360 från Informatica som är implementerad av Fiwe Systems & Consulting.

Med hjälp av MDM Product 360 har Elkjøp bland annat uppnått följande fördelar:

  • Förbättrad kundupplevelse i alla kanaler
  • Förbättrad kvalitet på produktinformation som bl a medfört färre returer
  • Reducerad ”time-to-market” med upp till 60%
  • Ökat effektiviteten i processer för hantering av produktinformation och mer automatiserade processer.

Läs mer här

Stort grattis till Elkjøp!

Steinar Berger (bilden) var den som tog emot priset på mässan i Dusseldorf. I april kommer han till Smarter Commerce Day och berättar mer om hur Elkjøp använder sin PIM/MDM lösning med föreläsningen ”Every Channel Needs Great Content”. Se mer och anmäl dig här: www.smartercommerceday.se

BBTools

Fiwe levererar ny e-handelsplattform till Bergman & Beving koncernen

Bergman & Beving koncernen står inför omfattande satsningar på de digitala områdena.

Efter upphandling och förstudie har man valt Fiwe Systems & Consulting som partner och leverantör för en helt ny  e-handelsplattform baserad på IBM WebSphere Commerce senaste version 8.

Berman & Beving är den ledande leverantören av industriförnödenheter, industrikomponenter och därtill relaterade tjänster till industri- och byggsektion i Norden. Visionen är att vara kundens bästa val och affärsidén är att göra kundens vardag enklare, säkrare och mer lönsam. Bergman & Beving är pionjärer inom B2B e-handel. Under ca 20 år har man inom koncernen drivit e-handelsportalen TOOLSTORE, som idag är en av Nordens största e-handelsplatser med tusentals besökare dagligen och fler än 12 miljoner frågor årligen. När tiden nu är mogen att vidareutveckla de digitala satsningarna och skapa ”framtidens e-handel” föll valet av partner på Fiwe som kommer att leverera en helt ny plattform för digital handel och marknadsföring baserat på IBM WebSphere Commerce version 8 inklusive modulerna Commerce Insights och IBM Digital Analytics.

Projektet omfattar stegvis lansering för de olika produktbolagen ESSVE (Fästteknik), Gigant (Arbetsplatsutrustning), Grunda (Förnödenheter), Luna (Verktyg & Maskin) samt Skydda (Personlig Skyddsutrustning), och med en plan för utrullning för respektive bolag i flera länder.

-”Fiwe och IBM var den partner som bäst mötte våra krav kring en modern plattform som kan hjälpa oss utveckla affären och möta framtidens kundbehov kring kundnytta, enkelhet och upplevelse”, säger Åke Lindahl Marknadschef på Skydda, som varit delaktig i upphandlingen.

-”Vi är hedrade över att ha fått förtroendet att vidareutveckla och ersätta en av de största och mest framgångsrika e-handelsportalerna inom B2B i Norden. Det är med stort engagemang vi tar oss an projektet”, säger Ralf Seimertz, CEO på Fiwe.

För mer information, kontakta Ralf Seimertz på Fiwe, Tel 076-125220, e-post ralf.seimertz@fiwe.se