Systemutvecklare på Fiwe - Fiwe

Systemutvecklare som vill skapa effektiva lösningar

Fiwe söker systemutvecklare som vill skapa effektiva lösningar

Contentserv Logo

Pressrelease: Fiwe blir strategisk partner till Contentserv på den nordiska marknaden | september 2020

Contentserv har en ledande position på den globala marknaden för Product Experience Management och nu ställer de in siktet på Norden.

Var rädda om varandra – Corona edit

Personalnytt

Fiwe

Nyhetsmeddelande från Fiwe 2019-11-01


Styrelsen i Fiwe vill med detta brev informera om att Daniel Jonsson har utsetts till verksamhetens VD/CEO, med start från den 1:a november 2019.
Daniel kommer närmast från en roll som COO på Fiwe och har varit i företaget sedan 2015. Daniel har senaste året varit djupt engagerad i Fiwes omstöpning till ett agilt företag, som bedrivits under projektet One Fiwe. Daniel har under sin tid hos Fiwe haft flertalet ledande befattningar och besitter djup insikt och handlingskraft för den typ av verksamhet bolaget bedriver. Tidigare har Daniel arbetat med försäljning, produktionsledning, produktutveckling, projektledning samt ansvarat för paketering och marknadsföring av IT-relaterade tjänster och produkter.


Daniel ersätter tf VD Per Ankarås, som samtidigt med förändringen denna dag intar rollen som Key Account Manager under ledning av Fiwes nye sälj- och marknadschef.


Samma dag tillträder också Björn Valinder som ny sälj- och marknadschef på Fiwe. Björn kommer närmast från en roll som försäljningschef på Arrow ECS Sverige där han framgångsrikt lett Account Manager-teamet. Han har även själv ansvarat för ett antal strategiskt viktiga kunder. Före det har han framgångsrikt arbetat med försäljning i IT branschen i mer än 15 års tid varav 8 år hos IBM Svenska AB, där han arbetade med mjukvaruförsäljning.


De förändringar som aviseras är gjorda för att ytterligare förstärka vår närvaro hos er kunder och förändringarna utgör en strategiskt viktig del i Fiwes uppdatering och plan till en än mer kundnära och helt agilt driven verksamhet. Hela organisationen är nu styrd utifrån en sk. Bottom-Up modell, med er kunder längst fram i centrum samtidigt som förändringen är gjord för att följa den utstakade planen.


Vi räknar med att bottom-up förändringen kan komma att medföra vissa förändringar i personalstyrkan i båda riktningar, men att detta på sikt leder till att vi vrider oss till en än mer välrustad och vässad organisation för att möta er kunders förväntningar på verksamheten.


Ralf Seimertz, Fiwes grundare och huvudägare återgår också som styrelsens ordförande för Fiwe efter en längre tids frånvaro pga hälsorelaterade orsaker. Denna ändring skedde redan i augusti 2019 men det är först nu som en viss upptrappning sker. Ralf kommer att via sitt mentorskap stötta Fiwe och Daniel i förändringsprocessen samt arbeta med frågor som normalt tillfaller styrelsen. I sin roll har Ralf varit involverad i de strategiska planerna för de aviserade förändringarna och därmed skapat förutsättningarna för dem.


Verksamheten i Fiwe nådde sitt hittills starkaste tillväxtår (18/19) och växte med +32% jämfört med samma period föregående verksamhetsår, från 77 MSEK till 102 MSEK. Sett över de senaste fem (5) åren för samma period så har tillväxten, som varit ett prioriterat mål, ökat med mer än +15% i genomsnitt/år (högre än branschsnitt). Vi räknar nu med en något lägre tillväxttakt de kommande åren till gagn för fokus på här aviserade förändringar och för att med bestämdhet leda oss till ett 100%-igt kundnära och agilt drivet modernt företag. För närvarande aviseras inga större förändringar kring vårt erbjudande, men det kan komma att ske under nuvarande verksamhetsår.


”Jag är stolt över vad vi på Fiwe åstadkommit hittills, glad men också tacksam att kunna få återvända om än till viss del framgent” säger Ralf Seimertz. ”Jag är sedan länge övertygad om att den förändring som nu genomförs är nödvändig för att Fiwe skall utvecklas till nästa steg. Att få vara en del av den resan kommer att bli oerhört spännande” avslutar Ralf.


Det är med stor glädje och entusiasm jag antar utmaningen att tillsammans med kunder, partners och medarbetare fortsätta utvecklingen av Fiwe. Att över tid vara relevant inom den digitala transformering som pågår kräver lyhördhet, flexibilitet och handlingskraft” säger Daniel Jonsson nytillträdd VD. ”Vi lägger fortsatt stor energi på att bli den agila partner som krävs för att bidra till våra kunders framgång. Jag ser fram emot att fortsatt utmana och bli utmanad av våra kunder i detta arbete” fortsätter Daniel.För ytterligare kontakt och svar på frågor rörande dessa förändringar mm, vänligen kontakta oss på:
Daniel Jonsson, VD – 0761-25 97 99 – daniel.jonsson@fiwe.se
Ralf Seimertz, Styrelsens Ordförande – 0761-25 22 00 – ralf.seimertz@fiwe.se

Fiwe-Brand-Movie

Se filmen om Fiwe

Fiwe är ett av Nordens ledande företag inom digitala handelslösningar.

Vi tror på människor, lojalitet och glädje. Vi är ett sjuttiotal medarbetare som brinner för att utveckla framtidens lösningar inom handel och marknadsföring. Se filmen som beskriver mer om oss och vårt erbjudande.

Fiwe-ledande-i-norden

Fiwe rankas som ledande i Norden

Under våren genomförde Fiwe en marknadsundersökning inom vår målgrupp i Sverige – ledande företag inom tillverkning, distribution och detaljhandel. Undersökningen genomfördes av ett av Sveriges största och ledande marknadsundersökningsföretag – Scandinfo. Undersökningen baserades på ett hundratal intervjuer med personer i rollerna marknadschef, digital chef och IT-chef. Fem av företagen var sedan tidigare kunder till Fiwe. Majoriteten av de som svarade var inte existerande kunder, utan hade endast kännedom om Fiwe.

Bakgrunden till undersökningen var bland annat att Fiwe ville få en ökad förståelse kring kännedom och uppfattning kopplat till varumärke och erbjudande och samtidigt också ställa detta i relation till hur konkurrenterna uppfattas. I undersökningen jämfördes Fiwe därför med sex branschkollegor. Respondenterna fick ranka ett antal egenskaper för vart och ett av de företag de kände till. De visste inte på förhand vem som låg bakom undersökning utan svarade helt oberoende av detta.

Det är med stolthet vi tar del av resultatet av undersökningen. Fiwe sticker ut positivt på ett flertal områden.
Bland annat har respondenterna svarat:

  • Att Fiwe är det bolag man ser som mest kunniga, erfarna och kompetenta inom sitt område
  • Att Fiwe är det bolag man främst kan se som en långsiktigt, strategisk partner
  • Att Fiwe är det bolag som har mest intressanta och relevanta kundreferenser
  • Att Fiwe är det bolag man ser som ledande i Norden inom digitala handelslösningar

”Det är jättekul att få ett kvitto på att det vi gör och kommunicerar uppskattas av marknaden och det ger oss ytterligare motivation och energi i arbetet med att utveckla bolaget”, säger sälj- och marknadschef på Fiwe. – ”Undersökningen är en bra plattform för oss att utgå från i det fortsatta arbetet med vårt varumärke och erbjudande. Vi arbetar just nu med flera spännande initiativ och kommer att vässa oss ytterligare framöver”.

Fiwe vill också passa på att tacka er som deltog och svarade i undersökningen.

För mer information om marknadsundersökningen, kontakta oss på info@fiwe.se