E-handeln fortsätter växa kraftigt

I den senaste utgåvan av E-barometern, som ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, framgår att e-handels tillväxt under andra kvartalet 2017 var 15%. E-handeln i Sverige fortsätter växa i snabb takt och utgör en allt större andel av den totala försäljningsvolymen. En intressant notering från E-barometern är att e-handeln stod för hela sällanköpsvaruhandelns försäljningstillväxt under första halvan av 2017, vilket ytterligare illustrerar kraften i den digitala transformation som pågår och som har stor påverkan på handeln. En bidragande orsak till e-handelns fortsatta tillväxt är att den mobila handeln tagit fart på allvar. Tillgängligheten har ökat och e-handel idag drivs ju till stor del av faktorer som tillgänglighet och bekvämlighet.

Digitala handeln – en allt större del av företagets omsättning

I takt med att den digitala handeln utgör en allt större del av företagens omsättning – både i direkta tal, men självklart också som en indirekt påverkare av köp som sker i andra kanaler, så ökar också kraven på en stabil och sammanhängande affärsinfrastruktur. Det har pratats mycket om omnikanal under de senaste åren och det är fortfarande ett relevant begrepp. Idag finns insikten hos de flesta, men fortfarande finns det mycket kvar att göra bland många företag. Mognaden ökar succesivt och fler och fler börjar inse att en enskild teknisk lösningar inte är alltid är svaret på frågan, utan snarare kan bidra till en ökad fragmentering som försvårar möjligheten att möta kundförväntningar på en sammanhängande vis. Idag behöver fler och fler system kunna kommunicera med varandra. En ökad mängd data och information behöver kunna hanteras tvärs system och funktioner. Organisationen behöver anpassas för att vara kundcentrerad och hantera de nya digitala processerna. Nya roller behöver tillsättas. Silos behöver brytas och processer behöver bli mer sammanlänkade och kundcentrerade.

 

På Fiwe erbjuder vi ett flertal tjänster och lösningar som kan fungera i ett sammanlänkat ekosystem och bidra till att etablera en framgångsrik digital plattform för att möta både dagens och morgondagens kundbehov . Kontakta oss gärna för mer information: sales@fiwe.se

 

 

 

 

Forrester identifierar stor ROI-potential kopplat till införande av Sitecore Experience Platform

Forrester har på uppdrag av Sitecore genomfört en studie för att identifiera det totala ekonomiska värdet av att införa Sitecore Experience Platform.

Sitecore är en unik plattform som fokuserar på att förbättra kundupplevelsen genom att kombinera flera funktionsområden i en och samma plattform, t ex CMS, e-handel, analytics, marketing, test & optimering m.m.

För att bättre förstå ROI-potentialen med Sitecore har Forrester djupintervjuat fyra befintliga kunder. Genom att i detalj analysera saker som kostnader, risk, affärsnytta och långsiktig flexibilitet har man i sin studie kommit fram till ett antal antaganden för ROI. Några effekter som de intervjuade kunderna kunde se efter att de implementerat Sitecore Experience Platform var bland annat: ökad effektivitet, ökade intäkter och konsoliderade systemkostnader.

Studien visar att en genomsnittlig återbetalningstid för en investering är 13,4 månader och att ROI-potentialen är hela 142%.

Fiwe, ett av Nordens ledande företag inom tjänster och lösningar för digital handel och marknadsföring, är sedan en tid tillbaka partner och återförsäljare för Sitecore Commerce och Sitecore Experience Platform.

Vill du ha mer information om studien eller vill veta mer hur Fiwe och Sitecore Experience Platform kan stödja er verksamhet och hjälpa er att ta ett samlat grepp kring ert digitala kundmöte – kontakta oss på info@fiwe.se

online-mat-marked-no

Marked.no är nominerad till årets nykomling inom e-handel i Norge

För elfte året i rad delar Bring Norge ut e-handelpris i kategorierna ”Årets nettbutikk” och ”Årets nykommer”. Priset delas ut på logistik och e-handelsdagen LOAD 17 den 21 september i Oslo

Marked.no – den nya utmanaren inom dagligvaror på nätet i Norge är nominerade i kategorin ”Årets nykommer”.

Fiwe har hjälpt marked.no med att implementera hela den digitala plattformen. Webb och e-handel är baserat på IBM WebSphere Commerce. PIM-lösningen är Informatica MDM Product 360 där Fiwe har hjälpt till att utveckla smarta lösningar för recept- och ingredienshantering. Integrationer är bygga mot bland annat betalningsväxlar, godsspårning och bakomliggande ERP.

För mer information, besök sidan: www.marked.no

 

 

 

 

kundupplevelse-e-handel

E-handeln inom tio år

Digital handel fortsätter att växa och kundernas krav på att kunna handla smidigt och mötas av en meningsfull, sammanhängande, personlig och relevant kundupplevelse i alla kanaler – såväl digitala som fysiska – ökar snabbt.

Idag står e-handeln för knappt 7% av den totala detaljhandeln i Sverige. Nu har fackföreningen Handels tagit fram en rapport där man har skissat på olika scenarier för hur stor e-handeln kommer att vara om tio år.

Rapportförfattaren skissar på fyra scenarier:

 • Med en svag utveckling kan e-handeln förväntas utgöra mellan 13 och 14 procent av detaljhandeln inom 10 år. Det svaga scenariot förväntas inträffa om kunders inställning till e-handel kontra fysisk handel förblir i princip oförändrad och om den fysiska butiken lyckas maximera sina konkurrensfördelar.
 • I ett medelscenario, utgör e-handeln mellan 21 och 23 procent av detaljhandeln inom 10 år. Detta scenario inträffar om e-handeln fortsätter växa i samma procentuella takt som den gjort de senaste åren. En sådan utveckling förutsätter att logistiken inom e-handel förbättras, att kunders benägenhet att vilja känna på varor minskar och att kunders vilja att kunna handla smidigt gynnar e-handeln.
 • Med en stark utveckling kan e-handeln förväntas utgöra mellan 27 och 32 procent av total detaljhandel.
 • Vid en extrem utveckling som bygger på antagandet om en svagare utveckling av total handel och stor tillväxt av e-handel backar traditionell handel medan e-handel utgör 36 procent av detaljhandeln om tio år. Detta förutsätter radikalt förändrat köpmönster hos konsumenter och bör ses som mindre troligt sett till e-handels reda höga tillväxttakt i procent.
  För mer info klicka här.

Är ni redo att möta framtidens handel?

E-handeln kan, enligt rapporten, inom tio år från nu alltså stå för nästan en tredjedel av detaljhandeln i Sverige. Det är en betydande andel som kräver en genomtänkt infrastruktur där både tekniska lösningar, informationsmodeller och processer kan samverka för att möta ökade krav från konsumenter. Teknikutvecklingen går mycket fort och nya områden som t ex Internet of Things, big data och kognitiva tekniker blir mer och mer en del av den framtida teknikstacken.

Vi på Fiwe erbjuder tjänster och lösningar för smartare handel, informationshantering och marknadsföring. Med vårt erbjudande OmniCommerce by Fiwe erbjuder vi marknadsledande och noga utvalda plattformar inom e-handel, omnikanalshandel, PIM och masterdata, kundanalys, kundupplevelse och marknadsföring. Vi kan hjälpa er skapa en roadmap för hur ni steg för steg kan skapa förutsättningar att möta framtidens handel.

Beijer Bygg förenklar för kunderna med ny trallväljare

Nu blir det ännu roligare och enklare att lägga trall!

Beijer Byggmaterial, en av Sveriges ledande bygghandelskedjor med butiker på 75 orter och en webbutik med över 20.000 produkter har i dagarna lanserat en ny trallväljare som är utvecklad av Fiwe.

Skall du bygga ny trall? Eller kanske renovera din gamla? Beräkna ditt projekt med Beijer Byggmaterials nya Trallväljare. I trallväljaren får du hjälp med allt som rör ditt trallbygge. Här väljer du material, storlek, form och sedan räknas det automatiskt ut hur mycket av varje artikel du behöver. Följ bara stegen, enklare blir det inte!

Läs mer

E-handeln fortsätter att växa

E-handeln med varor i Sverige ökade med 16 procent förra året och omsatte 42,9 miljarder kronor. Det innebär att e-handeln stod för drygt sex procent av den totala detaljhandeln, enligt e-handelsbarometern från Postnord, Svensk Digital Handel och HUI Research.

Läs mer

enklare-e-handel

E-handel har aldrig varit enklare

Upplev den senaste versionen av den marknadsledande e-handelsplattformen IBM Commerce (version 7, feature pack 8).  Ett paket fulladdat med funktioner och nyheter för enklare och smartare omnikanalshandel.

Picture1Picture2

Enastående kundupplevelse i standardpaketering

IBM Commerce 7.8 innehåller bland annat en helt ny starterstore för B2C och B2B som erbjuder det mesta som modern e-handel kräver för att skapa enastående kundupplevelse på alla enheter och i alla kanaler. Mer eller mindre out of the box!

Den senaste versionen innehåller också marknadsledande funktionalitet för sök, kampanjhantering, sidlayouter och marknadsaktiviteter. Lösningen har öppna gränssnitt och färdiga widgets mot ett stort antal tredjepartsprodukter för att stödja en modern och API-baserad arkitektur. Med IBM Commerce som motor har du alla förutsättningar för framgångsrik omnikanalshandel.

Rankas som ledande av oberoende analytiker

 • Ledande inom B2C Commerce (Forrester, Q1, 2015) med högsta betyg av alla jämförda e-handelslösningar inom bland annat ”Current Offering” och ”Marketing Tools”.
 • Ledande inom Digital Commerce: (Gartners ”Magic Quadrant for Digital Commerce, oktober 2014). IBM ligger i topp för sjätte året i rad.
 • Ledande inom B2B e-handel: (Forrester, B2B Wave Q4 2013)

E-handel i framkant har aldrig varit enklare

Den nya versionen av IBM:s e-handelslösning i kombination med Fiwes långa erfarenhet av plattformen och vår välutvecklade projektmetodik för effektiv implementering gör att vi vågar påstå att det aldrig tidigare har varit enklare (eller roligare) att skapa en framgångsrik e-handelslösning!

NYHET: Commerce as a Service by Fiwe

Nu kan vi även erbjuda e-handel som tjänst i molnet där applikation, hårdvara, support, drift övervakning m.m. ingår i en månadskostnad. Du slipper initial investering. Du behöver inte fundera på hårdvara, drift och teknik. Du kan bara fokusera på din kärnverksamhet och att maximera försäljningen i e-handelskanalen. Enkelt och effektivt.

Kontakta oss för att veta mer om detta erbjudande.

Kontakta oss för mer information!

 • Vill du veta mer om IBM:s nya e-handelslösning eller andra produkter och lösningar i vårt erbjudande OmniCommerce By Fiwe?
 • Vill du få en demo av lösningen (via webb eller på plats)?
 • Hör av dig till oss på: sales@fiwe.se eller ring 031-773 77 80

Fler bilder som beskriver IBM Commerce version 7.8

Picture6Picture5Picture4