HCL Commerce Customer Virtual Summit

HCL Commerce Summit kommer gå av stapeln som virtuellt event 23-25 juni.

event_IBM_power of you

Fiwe med på IBM:s Academy i Washington

sitecore XP9

Nya Sitecore XP 9 är här!

E-handeln fortsätter växa kraftigt

I den senaste utgåvan av E-barometern, som ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, framgår att e-handels tillväxt under andra kvartalet 2017 var 15%. E-handeln i Sverige fortsätter växa i snabb takt och utgör en allt större andel av den totala försäljningsvolymen. En intressant notering från E-barometern är att e-handeln stod för hela sällanköpsvaruhandelns försäljningstillväxt under första halvan av 2017, vilket ytterligare illustrerar kraften i den digitala transformation som pågår och som har stor påverkan på handeln. En bidragande orsak till e-handelns fortsatta tillväxt är att den mobila handeln tagit fart på allvar. Tillgängligheten har ökat och e-handel idag drivs ju till stor del av faktorer som tillgänglighet och bekvämlighet.

Digitala handeln – en allt större del av företagets omsättning

I takt med att den digitala handeln utgör en allt större del av företagens omsättning – både i direkta tal, men självklart också som en indirekt påverkare av köp som sker i andra kanaler, så ökar också kraven på en stabil och sammanhängande affärsinfrastruktur. Det har pratats mycket om omnikanal under de senaste åren och det är fortfarande ett relevant begrepp. Idag finns insikten hos de flesta, men fortfarande finns det mycket kvar att göra bland många företag. Mognaden ökar succesivt och fler och fler börjar inse att en enskild teknisk lösningar inte är alltid är svaret på frågan, utan snarare kan bidra till en ökad fragmentering som försvårar möjligheten att möta kundförväntningar på en sammanhängande vis. Idag behöver fler och fler system kunna kommunicera med varandra. En ökad mängd data och information behöver kunna hanteras tvärs system och funktioner. Organisationen behöver anpassas för att vara kundcentrerad och hantera de nya digitala processerna. Nya roller behöver tillsättas. Silos behöver brytas och processer behöver bli mer sammanlänkade och kundcentrerade.

 

På Fiwe erbjuder vi ett flertal tjänster och lösningar som kan fungera i ett sammanlänkat ekosystem och bidra till att etablera en framgångsrik digital plattform för att möta både dagens och morgondagens kundbehov . Kontakta oss gärna för mer information: sales@fiwe.se