event_IBM_power of you

Fiwe med på IBM:s Academy i Washington

sitecore XP9

Nya Sitecore XP 9 är här!

E-handeln fortsätter växa kraftigt

I den senaste utgåvan av E-barometern, som ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, framgår att e-handels tillväxt under andra kvartalet 2017 var 15%. E-handeln i Sverige fortsätter växa i snabb takt och utgör en allt större andel av den totala försäljningsvolymen. En intressant notering från E-barometern är att e-handeln stod för hela sällanköpsvaruhandelns försäljningstillväxt under första halvan av 2017, vilket ytterligare illustrerar kraften i den digitala transformation som pågår och som har stor påverkan på handeln. En bidragande orsak till e-handelns fortsatta tillväxt är att den mobila handeln tagit fart på allvar. Tillgängligheten har ökat och e-handel idag drivs ju till stor del av faktorer som tillgänglighet och bekvämlighet.

Digitala handeln – en allt större del av företagets omsättning

I takt med att den digitala handeln utgör en allt större del av företagens omsättning – både i direkta tal, men självklart också som en indirekt påverkare av köp som sker i andra kanaler, så ökar också kraven på en stabil och sammanhängande affärsinfrastruktur. Det har pratats mycket om omnikanal under de senaste åren och det är fortfarande ett relevant begrepp. Idag finns insikten hos de flesta, men fortfarande finns det mycket kvar att göra bland många företag. Mognaden ökar succesivt och fler och fler börjar inse att en enskild teknisk lösningar inte är alltid är svaret på frågan, utan snarare kan bidra till en ökad fragmentering som försvårar möjligheten att möta kundförväntningar på en sammanhängande vis. Idag behöver fler och fler system kunna kommunicera med varandra. En ökad mängd data och information behöver kunna hanteras tvärs system och funktioner. Organisationen behöver anpassas för att vara kundcentrerad och hantera de nya digitala processerna. Nya roller behöver tillsättas. Silos behöver brytas och processer behöver bli mer sammanlänkade och kundcentrerade.

 

På Fiwe erbjuder vi ett flertal tjänster och lösningar som kan fungera i ett sammanlänkat ekosystem och bidra till att etablera en framgångsrik digital plattform för att möta både dagens och morgondagens kundbehov . Kontakta oss gärna för mer information: sales@fiwe.se

 

 

 

 

Forrester identifierar stor ROI-potential kopplat till införande av Sitecore Experience Platform

Forrester har på uppdrag av Sitecore genomfört en studie för att identifiera det totala ekonomiska värdet av att införa Sitecore Experience Platform.

Sitecore är en unik plattform som fokuserar på att förbättra kundupplevelsen genom att kombinera flera funktionsområden i en och samma plattform, t ex CMS, e-handel, analytics, marketing, test & optimering m.m.

För att bättre förstå ROI-potentialen med Sitecore har Forrester djupintervjuat fyra befintliga kunder. Genom att i detalj analysera saker som kostnader, risk, affärsnytta och långsiktig flexibilitet har man i sin studie kommit fram till ett antal antaganden för ROI. Några effekter som de intervjuade kunderna kunde se efter att de implementerat Sitecore Experience Platform var bland annat: ökad effektivitet, ökade intäkter och konsoliderade systemkostnader.

Studien visar att en genomsnittlig återbetalningstid för en investering är 13,4 månader och att ROI-potentialen är hela 142%.

Fiwe, ett av Nordens ledande företag inom tjänster och lösningar för digital handel och marknadsföring, är sedan en tid tillbaka partner och återförsäljare för Sitecore Commerce och Sitecore Experience Platform.

Vill du ha mer information om studien eller vill veta mer hur Fiwe och Sitecore Experience Platform kan stödja er verksamhet och hjälpa er att ta ett samlat grepp kring ert digitala kundmöte – kontakta oss på info@fiwe.se

online-mat-marked-no

Marked.no är nominerad till årets nykomling inom e-handel i Norge

För elfte året i rad delar Bring Norge ut e-handelpris i kategorierna ”Årets nettbutikk” och ”Årets nykommer”. Priset delas ut på logistik och e-handelsdagen LOAD 17 den 21 september i Oslo

Marked.no – den nya utmanaren inom dagligvaror på nätet i Norge är nominerade i kategorin ”Årets nykommer”.

Fiwe har hjälpt marked.no med att implementera hela den digitala plattformen. Webb och e-handel är baserat på IBM WebSphere Commerce. PIM-lösningen är Informatica MDM Product 360 där Fiwe har hjälpt till att utveckla smarta lösningar för recept- och ingredienshantering. Integrationer är bygga mot bland annat betalningsväxlar, godsspårning och bakomliggande ERP.

För mer information, besök sidan: www.marked.no