Inlägg av Anneli Oltander

Nyhetsmeddelande från Fiwe 2019-11-01

Styrelsen i Fiwe vill med detta brev informera om att Daniel Jonsson har utsetts till verksamhetens VD/CEO, med start från den 1:a november 2019.Daniel kommer närmast från en roll som COO på Fiwe och har varit i företaget sedan 2015. Daniel har senaste året varit djupt engagerad i Fiwes omstöpning till ett agilt företag, som […]

Forrester identifierar stor ROI-potential kopplat till införande av Sitecore Experience Platform

Forrester har på uppdrag av Sitecore genomfört en studie för att identifiera det totala ekonomiska värdet av att införa Sitecore Experience Platform. Sitecore är en unik plattform som fokuserar på att förbättra kundupplevelsen genom att kombinera flera funktionsområden i en och samma plattform, t ex CMS, e-handel, analytics, marketing, test & optimering m.m. För att […]