SAP Rise - Fiwe

Rise with SAP 2021 – Event by Fiwe partner SAP

Let’s celebrate the uniqueness of every journey at RISE with SAP: The Introduction, on January 27.

Tune in to this free virtual event at 10:00 a.m. ET / 4:00 pm CET to hear SAP CEO Christian Klein engage in thoughtful discussions on problem-solving and innovations focused on simplifying the path to the Intelligent Enterprise.

HCL Commerce Customer Summit

Don’t miss out on HCL Commerce Customer Summit 2020

Don’t miss the opportunity to revisit the HCL Commerce Customer Summit of 2020. All sessions are readily available.

SAP CX Live Banner

SAP CX Live – Event of the year

SAP CX Live is the event of the year for Customer Experience where you’ll get insights into the entire SAP CX Suite.

Read the Report Commerce 2020: SAP CX Insights

In the report SAP CX Insights, you can take part in changes that SAP saw in its customers’ customers during the pandemic. We recommend that you read the report – with both exciting and interesting insights.

Contentserv Logo

Fiwe Joins Contentserv’s partner network as a strategic partner for the Nordic region

Contentserv and Fiwe aim to expand their customer base by offering Contentserv’s innovative cloud-based Product Information Management (PIM) solution to medium-sized businesses in Scandinavia.

Informatica PIM rankas i topp av Forrester

I förra veckan släppte Forrester Research sin senaste utvärdering av PIM-system på marknaden. Informatica MDM Product 360 rankas återigen i topp bland de utvärderade systemen.

Rapporten som släpptes i förra veckan visar att Informatica ligger i topp avseende både funktionalitet (som t ex workflow och arbetsprocesser, visualisering, on-boarding, arkitektur, integrationer, attributhantering, roller och ”time-to-value”) och strategisk inriktning och produktutveckling. Forresters rapport berättar också att “PIM spelar en nyckelroll i kundresan”, från att upptäcka en produkt genom engagemang efter köpet.

Mer från Forresters motivering:

“Customers choose the PIM solution in large part for its usability to support an omnichannelenvironment

MDM360

Fiwe är den ledande återförsäljaren och partnern för Informatica PIM i Norden

Kontakta oss för ett spännande samtal kring hur Fiwe och Informatica ser på utvecklingen och framtiden inom PIM-området. Komplett Group, Elkjöp Nordics, Martin & Servera, marked.no, Beijer Byggmaterial, Dahl Sverige m fl är exempel på några kunder som vi samarbetar med inom PIM-området. Vill du veta mer om vår erbjudandepaketering och hur vi kan hjälpa er att lyckas med PIM baserat på Informaticas marknadsledande plattform – hör av dig till någon oss:

Jerker Lundberg, Sales & Marketing Manager, 0761-010694, jerker.lundberg@fiwe.se

Henrik Påhlsson, Sales & Business Development, 0706-565376, henrik.pahlsson@fiwe.se

Fiwe-Brand-Movie

Se filmen om Fiwe

Fiwe är ett av Nordens ledande företag inom digitala handelslösningar.

Vi tror på människor, lojalitet och glädje. Vi är ett sjuttiotal medarbetare som brinner för att utveckla framtidens lösningar inom handel och marknadsföring. Se filmen som beskriver mer om oss och vårt erbjudande.

Beijer-Bygg-Takvaljaren

Nya digitala hjälpmedel från Beijer Byggmaterial

Beijer Byggmaterial fortsätter att förenkla vardagen för både proffs och konsumenter genom att erbjuda smarta digitala hjälpmedel. Nu lanseras Takväljaren – en digital guide och konfigurator som gör det både enklare och roligare att lägga tak.

Digitala hjälpmedel som uppskattas av kunderna

Sedan tidigare har Beijer Byggmaterial tillsammans med Fiwe Systems & Consulting lanserat flera digitala lösningar som kompletterar e-handelslösningen och förenklar för kunderna. För drygt ett år sedan lanserades Trallväljaren – en guide och konfigurator som förenklar planeringen och arbetet med att lägga trall. Under senaste året har Beijer Byggmaterial också lanserat en app för både Ipad och smartphone där flera av e-handelsfunktionerna finns tillgängliga, paketerade i ett smidigt och användarvänligt gränssnitt. I appen finns också hjälpmedel för beräkningar och andra smarta funktioner. I dagarna lanseras Takväljaren – som bygger på samma teknik och idé som Trallväljaren.

-”Trallväljaren har blivit en stor framgång för oss och ett mycket uppskattat verktyg för flera av våra kunder”, säger Carina Erlandsson som är e-handelschef på Beijer Byggmaterial. – ”Nu tar vi konceptet vidare och erbjuder en motsvarande lösning som underlättar planering, beslut och genomförande av hela takbygget”

Takväljaren – så fungerar det

Takväljaren innehåller lösningar för mängberäkning, kalkylering och orderläggning
Användaren väljer typ av hustak, takmaterial och dimensioner. Därefter hjälper Takväljaren till med att rekommendera produkter för hela takprojektet inklusive vindskivor och takavvattning i form av en färdig artikellista med antal och pris.
Det är enkelt att justera materiallistan genom att ändra eller ta bort delar.
Resultatet blir en komplett materiallista med avtalspriser. Från listan kan kunden beställa direkt online, skapa en slutkundsoffert att skicka direkt till slutkund, spara listan som en inköpslista, skriva ut listan eller bifoga den i ett e-post meddelande.

För mer information: www.beijerbyggmaterial.se

För mer information om denna nyhet, kontakta

Carina Erlandsson, e-handelschef, Beijer Byggmaterial:
carina.erlandsson@beijerbygg.se, 072-5302301

Jerker Lundberg, sälj- & marknadschef, Fiwe:
jerker.lundberg@fiwe.se, 0761-010694

kundupplevelse-e-handel

E-handeln inom tio år

Digital handel fortsätter att växa och kundernas krav på att kunna handla smidigt och mötas av en meningsfull, sammanhängande, personlig och relevant kundupplevelse i alla kanaler – såväl digitala som fysiska – ökar snabbt.

Idag står e-handeln för knappt 7% av den totala detaljhandeln i Sverige. Nu har fackföreningen Handels tagit fram en rapport där man har skissat på olika scenarier för hur stor e-handeln kommer att vara om tio år.

Rapportförfattaren skissar på fyra scenarier:

  • Med en svag utveckling kan e-handeln förväntas utgöra mellan 13 och 14 procent av detaljhandeln inom 10 år. Det svaga scenariot förväntas inträffa om kunders inställning till e-handel kontra fysisk handel förblir i princip oförändrad och om den fysiska butiken lyckas maximera sina konkurrensfördelar.
  • I ett medelscenario, utgör e-handeln mellan 21 och 23 procent av detaljhandeln inom 10 år. Detta scenario inträffar om e-handeln fortsätter växa i samma procentuella takt som den gjort de senaste åren. En sådan utveckling förutsätter att logistiken inom e-handel förbättras, att kunders benägenhet att vilja känna på varor minskar och att kunders vilja att kunna handla smidigt gynnar e-handeln.
  • Med en stark utveckling kan e-handeln förväntas utgöra mellan 27 och 32 procent av total detaljhandel.
  • Vid en extrem utveckling som bygger på antagandet om en svagare utveckling av total handel och stor tillväxt av e-handel backar traditionell handel medan e-handel utgör 36 procent av detaljhandeln om tio år. Detta förutsätter radikalt förändrat köpmönster hos konsumenter och bör ses som mindre troligt sett till e-handels reda höga tillväxttakt i procent.
    För mer info klicka här.

Är ni redo att möta framtidens handel?

E-handeln kan, enligt rapporten, inom tio år från nu alltså stå för nästan en tredjedel av detaljhandeln i Sverige. Det är en betydande andel som kräver en genomtänkt infrastruktur där både tekniska lösningar, informationsmodeller och processer kan samverka för att möta ökade krav från konsumenter. Teknikutvecklingen går mycket fort och nya områden som t ex Internet of Things, big data och kognitiva tekniker blir mer och mer en del av den framtida teknikstacken.

Vi på Fiwe erbjuder tjänster och lösningar för smartare handel, informationshantering och marknadsföring. Med vårt erbjudande OmniCommerce by Fiwe erbjuder vi marknadsledande och noga utvalda plattformar inom e-handel, omnikanalshandel, PIM och masterdata, kundanalys, kundupplevelse och marknadsföring. Vi kan hjälpa er skapa en roadmap för hur ni steg för steg kan skapa förutsättningar att möta framtidens handel.

Fiwe-ledande-i-norden

Fiwe rankas som ledande i Norden

Under våren genomförde Fiwe en marknadsundersökning inom vår målgrupp i Sverige – ledande företag inom tillverkning, distribution och detaljhandel. Undersökningen genomfördes av ett av Sveriges största och ledande marknadsundersökningsföretag – Scandinfo. Undersökningen baserades på ett hundratal intervjuer med personer i rollerna marknadschef, digital chef och IT-chef. Fem av företagen var sedan tidigare kunder till Fiwe. Majoriteten av de som svarade var inte existerande kunder, utan hade endast kännedom om Fiwe.

Bakgrunden till undersökningen var bland annat att Fiwe ville få en ökad förståelse kring kännedom och uppfattning kopplat till varumärke och erbjudande och samtidigt också ställa detta i relation till hur konkurrenterna uppfattas. I undersökningen jämfördes Fiwe därför med sex branschkollegor. Respondenterna fick ranka ett antal egenskaper för vart och ett av de företag de kände till. De visste inte på förhand vem som låg bakom undersökning utan svarade helt oberoende av detta.

Det är med stolthet vi tar del av resultatet av undersökningen. Fiwe sticker ut positivt på ett flertal områden.
Bland annat har respondenterna svarat:

  • Att Fiwe är det bolag man ser som mest kunniga, erfarna och kompetenta inom sitt område
  • Att Fiwe är det bolag man främst kan se som en långsiktigt, strategisk partner
  • Att Fiwe är det bolag som har mest intressanta och relevanta kundreferenser
  • Att Fiwe är det bolag man ser som ledande i Norden inom digitala handelslösningar

”Det är jättekul att få ett kvitto på att det vi gör och kommunicerar uppskattas av marknaden och det ger oss ytterligare motivation och energi i arbetet med att utveckla bolaget”, säger Jerker Lundberg, sälj- och marknadschef på Fiwe. – ”Undersökningen är en bra plattform för oss att utgå från i det fortsatta arbetet med vårt varumärke och erbjudande. Vi arbetar just nu med flera spännande initiativ och kommer att vässa oss ytterligare framöver”.

Fiwe vill också passa på att tacka er som deltog och svarade i undersökningen.

För mer information om marknadsundersökningen, kontakta Jerker Lundberg, sälj & marknadschef, Fiwe jerker.lundberg@fiwe.se 0761-010694