Read the Report Commerce 2020: SAP CX Insights

In the report SAP CX Insights, you can take part in changes that SAP saw in its customers’ customers during the pandemic. We recommend that you read the report – with both exciting and interesting insights.

Contentserv Logo

Fiwe Joins Contentserv’s partner network as a strategic partner for the Nordic region

Contentserv and Fiwe aim to expand their customer base by offering Contentserv’s innovative cloud-based Product Information Management (PIM) solution to medium-sized businesses in Scandinavia.

Fiwe-Brand-Movie

Se filmen om Fiwe

Fiwe är ett av Nordens ledande företag inom digitala handelslösningar.

Vi tror på människor, lojalitet och glädje. Vi är ett sjuttiotal medarbetare som brinner för att utveckla framtidens lösningar inom handel och marknadsföring. Se filmen som beskriver mer om oss och vårt erbjudande.

Fiwe-ledande-i-norden

Fiwe rankas som ledande i Norden

Under våren genomförde Fiwe en marknadsundersökning inom vår målgrupp i Sverige – ledande företag inom tillverkning, distribution och detaljhandel. Undersökningen genomfördes av ett av Sveriges största och ledande marknadsundersökningsföretag – Scandinfo. Undersökningen baserades på ett hundratal intervjuer med personer i rollerna marknadschef, digital chef och IT-chef. Fem av företagen var sedan tidigare kunder till Fiwe. Majoriteten av de som svarade var inte existerande kunder, utan hade endast kännedom om Fiwe.

Bakgrunden till undersökningen var bland annat att Fiwe ville få en ökad förståelse kring kännedom och uppfattning kopplat till varumärke och erbjudande och samtidigt också ställa detta i relation till hur konkurrenterna uppfattas. I undersökningen jämfördes Fiwe därför med sex branschkollegor. Respondenterna fick ranka ett antal egenskaper för vart och ett av de företag de kände till. De visste inte på förhand vem som låg bakom undersökning utan svarade helt oberoende av detta.

Det är med stolthet vi tar del av resultatet av undersökningen. Fiwe sticker ut positivt på ett flertal områden.
Bland annat har respondenterna svarat:

  • Att Fiwe är det bolag man ser som mest kunniga, erfarna och kompetenta inom sitt område
  • Att Fiwe är det bolag man främst kan se som en långsiktigt, strategisk partner
  • Att Fiwe är det bolag som har mest intressanta och relevanta kundreferenser
  • Att Fiwe är det bolag man ser som ledande i Norden inom digitala handelslösningar

”Det är jättekul att få ett kvitto på att det vi gör och kommunicerar uppskattas av marknaden och det ger oss ytterligare motivation och energi i arbetet med att utveckla bolaget”, säger Jerker Lundberg, sälj- och marknadschef på Fiwe. – ”Undersökningen är en bra plattform för oss att utgå från i det fortsatta arbetet med vårt varumärke och erbjudande. Vi arbetar just nu med flera spännande initiativ och kommer att vässa oss ytterligare framöver”.

Fiwe vill också passa på att tacka er som deltog och svarade i undersökningen.

För mer information om marknadsundersökningen, kontakta Jerker Lundberg, sälj & marknadschef, Fiwe jerker.lundberg@fiwe.se 0761-010694